ทำวีซ่าเชงเก้น ประกันเดินทางต่างประเทศ ทำที่ไหนดี

เมื่อเดินทางไปยังประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คุณจำเป็นต้องมีประกันการเดินทางที่มีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร ซึ่งแต่ละประเทศยังมีการกำหนดรายชื่อบริษัทประกันที่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าเอาไว้ด้วย ใครที่มีแพลนเดินทางไปประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น เชื่อว่าหนึ่งในคำถามที่อยากรู้คำตอบ คือ ทำวีซ่าเชงเก้น ประกันเดินทางต่างประเทศ ทำที่ไหนดี

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คือ 

ใบอนุญาตเข้าประเทศ เพื่อการไปเยือนในระยะสั้นหรือชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน เฉพาะในประเทศกลุ่มสมาชิกเชงเก้นเท่านั้น วีซ่าเชงเก้นหนึ่งประเทศ จะให้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าทุกประเทศในเขตเชงเก้น แต่จะต้องทำการยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่เป็นจุดหมายหลัก หากคุณจะเดินทางไปยังประเทศเชงเก้นหลาย ๆ ประเทศ ให้ยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่คุณจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก โดยปัจจุบันประเทศที่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมี 26 ประเทศ 

ทั้งนี้ หนึ่งในเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น คือ ประกันเดินทางต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการประกันภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และต้องทำกับบริษัทประกันภัยที่สถานทูตให้การรับรองด้วย 

ทำวีซ่าเชงเก้น ประกันเดินทางต่างประเทศ ทำที่ไหนดี

1. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ไหนดี แน่นอนว่าหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ คือ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่สถานทูตให้การรับรอง โดยให้ความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รวมถึงความเสี่ยงภัยอื่น ๆ อาทิ สัมภาระล่าช้าหรือความเสียหาย การยกเลิกการเดินทาง ทั้งนี้ หากต้องการซื้อประกันภัยสำหรับเดินทางทั่วโลก และขอยื่นวีซ่าเชงเก้น ควรเลือกแผน Worldwide Plus ซึ่งมีให้เลือก 4 แบบ คือ Basic, Silver, Gold และ Platinum คุ้มครองตั้งแต่ 2,000,000 – 5,000,000 บาท กรณีที่ขอวีซ่าไม่ผ่าน สามารถขอเบี้ยประกันภัยคืนได้ โดยต้องมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง

2. เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทยประกันชีวิต เป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันภัยที่สถานทูตให้การรับรอง ฉะนั้น ต่อคำถามที่ว่า ประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ไหนดี ต้องมี เมืองไทยประกันชีวิต อยู่ในลิสต์อย่างไม่ต้องสงสัย กับแผนประกันภัย Happy Trip แผนรายเดี่ยว ซึ่งมีให้เลือก 4 แบบ คือ Eco, EcoPlus, Good, Best และ Perfect เที่ยวได้อย่างอิสระแบบสบายใจ เจ็บป่วยเมื่อใดก็ไม่ต้องสำรองจ่ายเอง (กรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน กับโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วโลก) คุ้มครองตลอดทริปด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 5 ล้านบาท แถมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงถึงแม้จะอยู่ต่างแดน ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 30 ล้านบาท แต่ถ้ากลับถึงไทยแล้วยังไม่สบายก็ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

3. ทิพยประกันภัย 

ด้วยชื่อเสียงที่ยาวนานของทิพยประกันภัย ทั้งยังเป็นบริษัทประกันภัยที่สถานทูตให้การรับรอง ย่อมการันตีได้ว่า ประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ไหนดี ต้องมีบริษัทนี้รวมอยู่ด้วยแน่นอน กับประกันเดินทางต่างประเทศ จากทิพยประกันภัย มาพร้อมไฮไลท์เด็ด ไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้ขอ Visa Schengen ได้ (แผน Gold, Emerald, Diamond และ Platinum), คุ้มครองชีวิตอุบัติเหตุและสุขภาพ สูงสุด 5,000,000 บาท, คุ้มครองค่ารักษา ทั้งในไทยและต่างประเทศ, คุ้มครองการเสียชีวิต อวัยวะ การมองเห็น หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบติเหตุ, คุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง อาทิ เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน, บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ทั่วโลก พร้อมให้คำปรึกษาทั้งด้านการเดินทาง และการแพทย์

4. MSIG ประกันภัย

อีกหนึ่งบริษัทประกันระดับโลกที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาว่า ประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ไหนดี โดย ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Easy จาก MSIG ประกันภัย ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทั้งการบาดเจ็บ, ทุพพลภาพ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000,000 บาท สำหรับการเดินทางไปกลุ่มเชงเก้น เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 255 บาท พร้อมเงื่อนไขสุดพิเศษ คืนเงิน 100% หากยื่นวีซ่าไม่ผ่าน โดยมีให้เลือก 5 แผน ได้แก่ Easy 1, Easy 2, Easy 3, Easy VISA Plus, Easy VISA ซึ่งความคุ้มครองลดหลั่นกันไปตามราคา ฉะนั้น อย่าลืมอ่านรายละเอียดความคุ้มครองของแต่ละแผนให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ

5. แอกซ่าประกันภัย

ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศทั้งทีต้องเลือกที่คุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้าน ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงโรคจากโควิด 19 เช่นเดียวกับ AXA Smart Traveller Plus จากแอกซ่าประกันภัย สำหรับแผนประกันภัยการเดินทางของแอกซ่า ที่สามารถใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ คือ Gold, Platinum และ Emerald ซึ่งแอกซ่าเป็น 1 ในบริษัทที่สถานทูตยอมรับ หากยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100% เพิ่มความมั่นใจอีกขั้นกับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ 24 ชั่วโมง ผ่านทีมฮอตไลน์ พร้อมทั้งความคุ้มครองหากไฟลท์ถูกยกเลิก ตกเครื่อง หรือถูกยกเลิกการเดินทาง กระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือเสียหาย คุ้มครองครอบคลุมขนาดนี้ รู้แล้วใช่ไหมว่าทำ ประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ไหนดี 

แต่ละบริษัทมีแผนประกันที่มีจุดเด่นรวมถึงความคุ้มครองแตกต่างกันออกไป เลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด เชื่อว่าหลังจากอ่านจบแล้วคุณคงมีคำตอบในใจแล้วว่า ทำวีซ่าเชงเก้น ประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ไหนดี

สอบถาม