เตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องขับรถเที่ยวเองที่ต่างประเทศครั้งแรก

“Road Trip” อีกหนึ่งสไตล์การท่องเที่ยวสำหรับคนที่ชอบเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวบนท้องถนน ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์เป็นอย่างมาก เพราะเราจะได้จัดทริปเที่ยวเอง สามารถยืดหยุ่นเวลาการท่องเที่ยวได้ ได้ใช้เวลาซึมซับบรรยากาศระหว่างทาง ที่สำคัญคือได้ใช้เวลาพูดคุยไปกับเพื่อนร่วมทางที่นั่งรถเที่ยวไปกับเราด้วย แต่การขับรถเที่ยวเองในต่างประเทศนั้น ต้องเตรียมตัวให้ดี โดยเฉพาะใครที่ไม่ทราบว่าจะทำประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ไหนดี เพราะสำคัญต่อการไป Road Trip เช่นกัน รวมไปถึงจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ใช้เอกสารเดินทางอะไรบ้าง ชัวร์ครับมีคำแนะนำดี ๆ มาฝากกัน

ขับรถเที่ยวต่างประเทศ เตรียมตัวอย่างไร

1. เตรียมเอกสารให้พร้อม

 • ขับในประเทศอาเซียน : ใช้ใบอนุญาตขับขี่ที่มีอยู่ได้เลย 
 • ขับนอกประเทศอาเซียน: ต้องมีใบอนญาตขับขี่สากล โดยยื่นเรื่องติดต่อได้ที่กรมการขนส่งทางบกจังหวัด 

หากต้องการใช้รถตัวเองขับเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียมจากไทย 

เอกสารสำหรับรถ : สามารถยื่นเรื่องขอได้ที่ขนส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ได้แก่ 

 • หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ตรถ
 • เครื่องหมายแสดงประเทศ (สติ๊กเกอร์ตัวอักษร T)  
 • หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเพื่อการใช้รถนอกราชอาณาจักร 
 • แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ  
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ (เฉพาะนำรถไปใช้ในประเทศเวียดนาม)

ซึ่งการยื่นเอกสารขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ตรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องใช้เอกสารประกอบ ดังนี้ 

 • สำเนารับรองหนังสือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีรถติดไฟแนนซ์)
 • หนังสือบมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารที่ใช้ยื่นออกจากชายแดนไทย  

 • ต.ม.2 รายการเกี่ยวกับยานพาหนะขาเข้าและขาออก (ต้องกรอกเพิ่มเติม)
 • ต.ม.3 บัญชีคนโดยสาร (ต้องกรอกเพิ่มเติม)
 • สำเนาทะเบียนรถ พร้อมหน้าเสียภาษี
 • สำเนาใบขับขี่ ผู้นำรถออก 
 • หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ

เอกสารที่ใช้ยื่นเข้าชายแดนหรือประเทศปลายทาง

 • หนังสือขออนุญาตใช้รถในพื้นที่ของแต่ละประเทศ (บางประเทศต้องดำเนินเอกสารล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง เช่น ประเทศจีน ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา)
 • ซื้อประกันภัยบุคคลที่ 3 ของประเทศปลายทาง (สามารถซื้อได้ที่ด่านตรวจชายแดนได้เลย)

2. สภาพรถต้องพร้อม 

ก่อนออกเดินทาง จะต้องเช็กสภาพรถให้พร้อมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง เช่น

 • สภาพยางรถ
 • เช็คลมยางก่อนออกเดินทาง 
 • น้ำในหม้อน้ำ น้ำมันเบรค น้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค 
 • สภาพเบรคต้องใช้ได้ตามปกติ 
 • ที่ปัดน้ำฝน
 • กระจกรอบคัน 
 • ไฟรอบคันรถ 
 • อะไหล่สำรองและอุปกรณ์ซ่อมรถ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ยางรถ ไฟฉาย ไขควง แม่แรง ประแจ เครื่องสูบยางรถยนต์ น้ำมันสำรอง สายพ่วงแบตเตอรี่ ฯลฯ

3. เตรียมร่างกายให้ดี

เพราะสุขภาพของผู้ขับขี่เป็นเรื่องสำคัญมาก ส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่และผู้ร่วมทาง ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการเดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดการหลับใน 

4. ศึกษากฎจราจรของประเทศที่จะไป

แต่ละประเทศก็จะมีกฎจราจรแตกต่างกัน การกำหนดความเร็วต่าง ๆ ดังนั้นผู้ขับขี่ควรศึกษาให้ดี จะได้ไม่ทำผิดกฎจราจร

5. วางแผนและศึกษาเส้นทางให้ดี

นอกจากรู้จุดหมายปลายทางที่เราจะไปแล้ว ผู้ขับจะต้องวางแผนเส้นทางในแต่ละวันให้ดี รวมถึงศึกษาเส้นทางให้รอบคอบ เช่น สภาพถนนเป็นอย่างไร ใช้เส้นทางไหนถึงจะปลอดภัยที่สุด ใช้เส้นทางไหนจะประหยัดเวลามากที่สุด แต่ละวันจะขับรถกี่ชั่วโมง นอนพักที่ไหน ปั๊มน้ำมันมีจุดไหนบ้าง เป็นต้น   

6. เตรียมเบอร์โทรฉุกเฉินให้พร้อม 

เพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดเหตุอะไรระหว่าง Road Trip ดังนั้นแนะนำให้บันทึกเบอร์โทรฉุกเฉินของประเทศที่เราไปเอาไว้ด้วย รวมถึงเบอร์โทรคนสนิทของเราด้วย

7. ทำประกันเดินทางต่างประเทศ

เมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ เราแนะนำให้ทำประกันเดินทางต่างประเทศไว้ด้วย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบ Road Trip ยิ่งควรทำ เพราะประกันเดินทางต่างประเทศเปรียบเสมือนคนดูแลเราทุกวินาที เพราะช่วยคุ้มครองยามเกิดเหตุฉุกเฉินหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็น 

 • ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วย หรือรักษาพยาบาลฉุกเฉิน   
 • ช่วยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ  
 • ช่วยคุ้มครองกรณีทรัพย์สินสูญหาย หนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางสูญหาย  
 • ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย และส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล 
 • ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือกระดูกของผู้เอาประกันภัยกลับยังประเทศ  
 • ช่วยคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ก่อโดยตัวคุณเอง และสร้างผลกระทบต่อบุคคลที่สาม เป็นต้น

การขับรถเที่ยวเองที่ต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด ใครที่ยังไม่เคยลอง เราแนะนำให้ลองดู ยิ่งได้ไปกับเพื่อน กับแฟน รับรองเลยว่าจะต้องติดใจอย่างแน่นอน ที่สำคัญเลยคือ อย่าลืมทำประกันเดินทางต่างประเทศไว้ด้วย หากไม่แน่ใจว่าประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ไหนดี สามารถปรึกษา ชัวร์ครับ ได้เลย เพราะมีผู้ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ง่าย ๆ อีกด้วย

สอบถาม