รถมือสอง จองทะเบียนรถออนไลน์ เปลี่ยนเลขใหม่ได้ 

เปลี่ยนรถแล้วแต่ก็อยากเปลี่ยนทะเบียนรถด้วย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เรื่องดวง เลขมงคล บวกลบเลขกันแล้วจะช่วยเสริมดวงเป็นสิริมงคลแก่ผู้ขับ หรือย้ายที่อยู่ คุณสามารถเปลี่ยนเลขทะเบียนได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถจองทะเบียนรถออนไลน์ ช่วยให้สะดวกรวดเร็วมากกว่าเดิม มาดูกันว่า มีวิธีและขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ชัวร์ครับชัวร์ครับ บอกเลยว่าง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนก็ได้ทะเบียนรถมาครอบครองแล้ว

 

จองทะเบียนรถยนต์ ออนไลน์

แยกออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ

1.จองป้ายทะเบียนรถยนต์ กรณีนำมาจดทะเบียนกับรถที่มีป้ายทะเบียนรถยนต์อยู่แล้ว

2.การสลับแผนป้ายทะเบียน ในกรณีขอเลขทะเบียนที่ยังไม่เคยออกให้กับรถคันใด มาใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้ว โดยสามารถทำการจองทะเบียนรถออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.tabienrod.com  https://reserve.dlt.go.th/reserve/  (สำหรับกทม.) และถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆ ต้องเดินทางไปสำนักงานขนส่งประจำจังหวัด 

ขั้นตอนการ จองทะเบียนรถออนไลน์


1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ (จองทะเบียนรถยนต์) อ่านหลักเกณฑ์ และรายละเอียดให้เข้าใจก่อน และกดยอมรับเงื่อนไขทางด้านล่าง

2. ดูหัวข้อตารางเปิดรับของ และหลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถ เพื่อดูว่าเปิดให้จองวันไหน เวลาใด 

3. เมื่อทราบรายละเอียดและทะเบียนรถที่ต้องการจองแล้ว ให้กดเข้าไปที่หัวข้อจองเลขทะเบียน เลือกประเภทรถยนต์

4. กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลือกเลขทะเบียนที่ต้องการจอง หลังจากนั้นจะขึ้นเพื่อยืนยันข้อมูล

5. เมื่อจองทะเบียนเรียบร้อย อย่าลืมเข้าไปในหัวข้อ ตรวจสอบผลการจองเลขทะเบียนรถ ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง จากนั้นหน้าเว็บไซต์จะขึ้นรายละเอียด ให้ผู้จองบันทึกภาพหรือจำข้อมูลไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน และให้ยื่นจดทะเบียนก่อนเกินกำหนด

เอกสารใช้จองทะเบียน ออนไลน์ 

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงพร้อมสำเนา
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและสำเนา
 • หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีเจ้าของรถไม่สะดวก)
 • หลักฐานการได้ของป้ายทะเบียนรถยนต์
 • แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ทะเบียนเดิม
 • แบบคำขออื่น ๆ
 • ใบเลขทะเบียนที่เราจองจากหน้าเว็บไซต์ 

ขั้นตอนการรับป้ายทะเบียนรถยนต์ 

 • รับบัตรคิว และยื่นเอกสารที่เตรียมมา
 • ทางกรมขนส่งตรวจเอกสาร และความถูกต้อง (ผู้ยื่นเอกสารสามารถกลับบ้านได้ก่อน)
 • เมื่อทางกรมขนส่งตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้นำป้ายทะเบียนรถยนต์เก่าส่งคืนให้ทางกรมขนส่ง พร้อมชำระค่าบริการ และรับป้ายทะเบียนใหม่ 

อัตราค่าธรรมเนียม ป้ายทะเบียนรถยนต์

 • การขอสลับ ป้ายทะเบียนรถ ได้จากการจอง 500 บาท 
 • การขอสลับ ป้ายทะเบียนรถ ได้จากการประมูล 1,500 บาท  
 • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100  บาท 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ก่อนจองทะเบียนรถออนไลน์ 

 1. กรณีรถใหม่ ต้องได้รับรถยนต์มาแล้ว จึงจะจองทะเบียนรถออนไลน์ได้
 2. รถที่มีป้ายทะเบียนอยู่แล้ว สามารถจองได้ ตั้งแต่ 10.00-16.00 น. (นอกเวลาไม่สามารถจองได้)
 3. ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น 
 4. ตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และข้อมูลให้ถูกต้อง
 5. เมื่อจองทะเบียนรถได้แล้ว ถ้าหากต้องการจองใหม่อีกครั้ง ต้องหลัง 3 เดือน ถึงจะจองได้อีกครั้ง
 6. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง หรือสมาร์ตโฟน สามารถจองได้เพียง 1 ทะเบียนเท่านั้น

สอบถาม