5 สิ่ง ที่ประกันเดินทาง ช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย คุ้มครองให้ตลอดการเดินทาง

เชื่อว่าทุกการเดินทางเที่ยวต่างประเทศ มักมีเรื่องกังวลหลายอย่าง ประกันเดินทางช่วยคุณได้เรื่องกังวลต่างๆ ที่เกินความคาดเดา เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล อุบัติเหตุมาแบบไม่ทันตั้งตัว ประกันเดินทางคุ้มครองให้ เพื่อไขข้อสงสัยในเรื่องของความคุ้มครองประกันเดินทาง ชัวร์ครับ สรุปมาให้แล้ว เข้าใจง่ายมากๆ 

5 สิ่งประกันเดินทาง คุ้มครอง

1.เจ็บป่วยไม่สบาย 

ประกันเดินทาง คุ้มครองเคลมได้ ไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนต่างประเทศ ซื้อประกันเดินทางก็หายห่วงเหมือนมีเพื่อนดูแลตลอดทริป ป่วยไม่สบาย รวมไปถึงโควิด เข้าโรงพยาบาลหลายวันก็ชิล เพราะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เขาดูแลให้จริง ตามวงเงินที่ได้ทำไว้เลย

2.เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ

นอกจากไม่สบายเข้าโรงพยาบาลแล้ว หากระหว่างท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บขึ้นมาต้องเข้าโรงพยาบาลเช่นกัน ก็เคลมได้คุ้มครองให้แบบจัดเต็ม จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริงๆ โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนเลย แต่แนะนำว่าหากไม่ต้องการสำรองจ่ายก่อนก็ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันที่เราทำไว้เพราะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

3.เที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า

หลายคนไม่รู้ว่า ประกันเดินทางก็คุ้มครองเรื่องนี้ด้วย เที่ยวบินล่าช้า หรือกระเป๋าเดินทางมาช้าเพราะมีปัญหาเรื่องขนส่ง ละล่าช้าเกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไป ตัวมาถึงนานแล้วแต่กระเป๋าเดินทางยังไม่มา พาให้เสียเวลา เสียแผนที่วางไว้ โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าเสื้อผ้า ของใช้จำเป็นตามที่จ่ายจริงให้แต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้

4.กระเป๋าเดินทางเสียหายหรือสูญหาย รวมถึงของในกระเป๋าด้วย

หายในระหว่างเดินทางต่างประเทศ โดนขโมย หรือหายในโรงแรมขณะเคลื่อนย้ายโดยพนักงานโรงแรมจะได้ความคุ้มครองเรื่องกระเป๋าหายทันที โดยจะทำการจ่ายตามจริงสำหรับทรัพย์สินที่เรียกร้องความเสียหายไม่ได้ เช่น เสื้อผ้า ของใช้ กระเป๋าต่างๆ แต่ที่มีมูลค่า เช่นกล้องถ่ายรูป ประกันไม่ได้คุ้มครองเนื่องจากเรียกร้องได้

5.เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร

ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยระหว่างเดินทางต่างประเทศ แล้วเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ พิการถาวร สูญเสียมือ เท้า และสายตา คุ้มครองให้ทันที จ่ายตามวงเงินคุ้มครองสูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กำลังจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ อย่ามองข้ามประกันเดินทาง ซื้อไว้เซฟๆ เดินทางได้ชิลๆ เพราะเหมือนมีเพื่อนช่วยดูแลตลอดการเดินทาง เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ขึ้นมา เรื่องค่าใช้จ่ายมีคนจัดการให้ดีสุดๆ แล้ว

สอบถาม