รวม 5 บริษัทประกันเดินทางต่างประเทศ แบบคุ้มครองโควิดเมื่อต้องทั่วโลก

สถานการณ์ในหลาย ๆ ประเทศเริ่มกลับเข้าสู่ปกติ มีการเปิดประเทศให้เหล่านักเดินทางได้เข้าประเที่ยวกันแล้วหลังจากที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ดังนั้นหากใครกำลังมีแพลนอยากไปเที่ยวต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่เราแนะนำให้ทำด้วยก็คือ ประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด-19 เพราะปัจจุบันนี้ประกันเดินทางต่างประเทศหลาย ๆ บริษัท ได้มอบความคุ้มครองส่วนนี้ให้ด้วยเพื่อนักเดินทางโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีที่ไหนเด็ด ๆ บ้าง ชัวร์ครับมีมาแนะนำกัน

ประกันเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองโควิด

1. ประกันภัยไทยวิวัฒน์  

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด-19 ให้เราได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต่างประเทศด้วย พร้อมศูนย์ช่วยเหลือทั่วโลก 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ค่าทำฟัน ค่าประเป๋าเดินทางล่าช้า สัมภาระในการเดินทางเสียหาย หรือสูญหายระหว่างเดินทาง คุ้มครองกรณีถูกยกเลิกเที่ยวบิน หรือถูกลดจำนวนวันเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย เป็นต้น

2. MSIG 

ประกันเดินทางต่างประเทศจาก MSIG นั้นเต็มไปด้วยไฮไลท์แผนความคุ้มครองที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะการให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางในต่างประเทศ รวมถึงไวรัสโคโรน่า (COVID-19) H5N1 H1N1 และ SARS ทำให้เราหมดกังวลเรื่องเจ็บป่วยไปได้เลย ซึ่งเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาทเท่านั้น หากยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100% ด้วย นอกจากนี้ยังได้รับคุ้มครองอีกมากมาย เช่น

 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5,000,000 บาท
 • คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย สูงสุด 2,000,000 บาท 
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองการส่งศพกลับประเทศ สูงสุด 2,000,000 บาท 
 • สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง สูงสุด 500,000 บาท 
 • เที่ยวบินล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 35,000 บาท 
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว และ/หรืออุปกรณ์กอล์ฟ สูงสุด 60,000 บาท 
 • กระเป๋าล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 35,000 บาท ฯลฯ

3. แอกซ่าประกันภัย

ประกันเดินทางต่างประเทศจาก แอกซ่า นั้นมีหลายแผนให้เลือก สำหรับประกันเดินทางต่างประเทศ โควิด-19 ก็มีเช่นกัน ทุกแผนประกันจะช่วยคุ้มครองค่ารักษาโควิด-19 ด้วย แถมเบี้ยประกันราคาเริ่มต้นเพียง 189 บาทเท่านั้น ยกตัวอย่างรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

 • การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย รวมถึงโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย 
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ
 • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 • การยกเลิกการเดินทาง ความล่าช้าในการเดินทาง การพลาดการต่อเที่ยวบิน การลดจำนวนวันเดินทาง
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
 • การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง จากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
 • การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทางในการณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฯลฯ

4. ทูน ประกันภัย

ทุกแผนประกันเดินทางต่างประเทศจากทูน ประกันภัย หรือ Tune Protect คุ้มครองการรักษาจากไวรัสโควิด-19 ด้วย หากซื้อประกันแล้วถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ก็สามารถขอคืนเงินได้ด้วย อีกทั้งยังมีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชม. โดยรายละเอียดความคุ้มครองนั้นครอบคลุมหลายด้านจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

 • ค่ารักษาพยาบาลขณะอยู่ต่างประเทศ 
 • ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (1,000 บาท/ วัน) สูงสุด
 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 
 • Health2GO บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี 24 ชม. ฟรี 1 ครั้ง*
 • ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง 
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยการพลาดการต่อการเดินทาง 
 • ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง
 • ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว  
 • การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ  
 • ค่าใช้จ่ายชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • การสูญหายของเอกสารการเดินทาง บัตรเครดิต เงินส่วนตัว ของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย 
 • ค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ

5. ซิกน่าประกันภัย

ทุกแผนประกันเดินทางต่างประเทศของซิกน่าประกันภัย คุ้มครองกรณีติดเชื้อไวรัสวิด-19 เจ็บป่วยรักษาได้ตามวงเงินของแต่ละแผน สามารถจ่ายเบี้ยตามจำนวนวันเดินทาง เพิ่ม – ลดจำนวนวัน และแผนเสริมเองได้ ยกตัวอย่างรายละเอียดความคุ้มครอง เช่น 

 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย/ การส่งศพกลับประเทศไทย
 • ผลประโยชน์รายวันสำหรับการนอนพักรักษาตัวในธงพยาบาล จ่ายสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
 • Cigna Emergency Travel Line 24 ชม. บริการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง ประสานงานโรงพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย* บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง การเยี่ยมผู้เอาประกัน ส่งผู้เยาว์กลับประเทศ ฯลฯ 
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว (ในกรณีถูกปล้นทรัพย์ – ชิงทรัพย์) 
 • การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • การสูญหายของเงิน
 • การสูญหายของหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทาง ฯลฯ

แม้ว่าจะมีการเปิดประเทศให้เราได้ไปเที่ยวกันแล้วก็จริง แต่ประกันเดินทางต่างประเทศ ที่ครอบคลุมการรักษากรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ยังสำคัญอยู่ ที่สำคัญราคาเบี้ยประกันไม่แพงอย่างที่คิดด้วย สามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ ที่ ชัวร์ครับ 

สอบถาม