ต้องซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ พร้อมทำวีซ่าเชงเก้น มีประเทศอะไรบ้าง

อยากไปเที่ยวยุโรป แต่ต้องทำวีซ่าเชงเก้น ไม่ใช่ปัญหา และไม่ใช่เรื่องยากหากเราเตรียมข้อมูลและเอกสารไว้อย่างครบถ้วน แต่สิ่งสำคัญในการทำวีซ่าเชงเก้น ต้องซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ เพราะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พึงต้องมีไว้ เนื่องจากยุโรปมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากหากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา ประกันเดินทางต่างประเทศ เป็นสิ่งที่การันตีว่า เราไม่เป็นภาระให้กับประเทศเขาเมื่อไปเที่ยว และสำหรับใครที่จะทำวีซ่าเชงเก้น แต่ไม่รู้ว่า มีประเทศอะไรบ้าง ชัวร์ครับ รวบรวมมาให้แล้ว  ทำวีซ่าเชงเก้นอันเดียวเที่ยวได้หลายประเทศเลย

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คือ 

ใบอนุญาตเข้าประเทศ เพื่อการไปเยือนในระยะสั้นหรือชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน เฉพาะในประเทศกลุ่มสมาชิกเชงเก้นเท่านั้น วีซ่าเชงเก้นหนึ่งประเทศ จะให้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าทุกประเทศในเขตเชงเก้น แต่จะต้องทำการยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่เป็นจุดหมายหลัก หากคุณจะเดินทางไปยังประเทศเชงเก้นหลาย ๆ ประเทศ ให้ยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่คุณจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก 

วีซ่าเชงเก้น แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. วีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น

อยู่ในประเทศไม่เกิน 90 วัน โดยจำนวนวันที่ได้รับในวีซ่ามีหลัก ๆ 3 แบบ คือ Single Entry (ใช้ได้ครั้งเดียว) หรือ Double Entries (ใช้ได้ 2 ครั้ง) หรือ Multiple Entries (ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตามอายุของวีซ่า) ซึ่งจำนวนวันที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต รวมถึงอายุของวีซ่าเชงเก้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตเช่นกัน

2. วีซ่าเชงเก้นเมื่อเดินทางหลายประเทศ

กรณีมีประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุ่มเชงเก้นที่ต้องอยู่นานกว่าประเทศอื่น ๆ ต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศนั้น เช่น เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 6 วัน สเปน 4 วัน ปิดท้ายด้วยนอร์เวย์ 4 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ กรณีเดินทางหลายประเทศและอยู่ในประเทศนั้น ๆ ระยะเวลาเท่ากัน ต้องยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศแรกที่เดินทางไป เช่น เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน สเปน 4 วัน ปิดท้ายด้วยนอร์เวย์ 4 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

ทำวีซ่าเชงเก้น มีกี่ประเทศ

ปัจจุบันประเทศที่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมี 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย (Austria), เบลเยี่ยม (Belgium), เช็ก (Czech), เดนมาร์ก (Denmark), เอสโตเนีย (Estonia), ฟินแลนด์ (Finland), ฝรั่งเศส (France), เยอรมนี (Germany), กรีซ (Greece), ฮังการี (Hungary), ไอซ์แลนด์ (Iceland), อิตาลี (Italy), ลัตเวีย (Latvia), ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein), ลิทัวเนีย (Lithuania), ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg), มอลตา (Malta), เนเธอร์แลนด์ (Netherlands), นอร์เวย์ (Norway), โปแลนด์ (Poland), โปรตุเกส (Portugal), สโลวาเกีย (Slovakia), สโลวีเนีย (Slovenia), สเปน (Spain), สวีเดน (Sweden), สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

จะเห็นได้ว่า สหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ) และประเทศไอร์แลนด์ ไม่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้น ดังนั้น วีซ่าเชงเก้นจึงไม่สามารถเข้าประเทศเหล่านี้ได้ ต้องขอวีซ่าแยกต่างหาก อย่างไรก็ตาม ผู้ถือวีซ่าเชงเก้น Multiple แบบเดินทางเข้าออกหลายครั้ง (Double entries/ Multiple entries) สามารถเดินทางเข้าไปใน บัลกาเรีย โรมาเนีย ไซปรัส โครเอเชีย รวมถึงประเทศเล็ก ๆ ในยุโรป (European micro states) เช่น โมนาโค ซานมาริโน และนครรัฐวาติกัน โดยไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่มเติมเพื่อเดินทางเข้าประเทศเหล่านี้

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น (วีซ่าท่องเที่ยว)

1. ใบคำร้องขอวีซ่า 

กรอกเอกสารให้ครบถ้วนและเซ็นชื่อให้เรียบร้อย

2. พาสปอร์ต

ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจากวันที่เดินทางกลับ และควรมีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

3. รูปถ่าย

รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป สีพื้นหลังควรเป็นสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

4. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับและที่พัก

ไม่ว่าจะเป็นใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่และหมายเลขเที่ยวบิน ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก หรือจดหมายเชิญจากเจ้าของบ้านที่คุณจะไปพำนักด้วย

5. หลักฐานด้านการเงิน แสดงว่ามีเงินเพียงพอดูแลตนเองตลอดการเดินทางในเขตเชงเก้น

ไม่ว่าจะเป็นสเตทเมนต์ธนาคาร ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน รวมถึงจดหมายรับรองด้านเงินจากผู้สนับสนุน

6. หนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือรับรองการทำงานที่เป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือน

7. จดหมายชึ้แจงรายละเอียดการเดินทาง 

เช่น ใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟ/ รถเช่า อาจเขียนเป็นรายวันว่า ไปประเทศใด เข้าพักที่ไหน เดินทางอย่างไร แบบละเอียด

8. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า ประมาณ 2,500 บาท

9. กรรมธรรม์ประกันเดินทางต่างประเทศ

ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศที่มีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร

หากเราสังเกตดีๆ จะพบว่า หนึ่งในเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น คือ ประกันเดินทางต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการประกันภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และต้องซื้อประกันเดินทางต่างประเทศกับบริษัทประกันภัยที่สถานทูตให้การรับรองเท่านั้น 

ดังนั้น ก่อนซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ คุณต้องอ่านเงื่อนไขรายละเอียดของแผนประกันนั้น ๆ ให้ชัดเจนว่า สามารถใช้ยื่นขอวีซาเชงเก้นได้ และต้องเป็นบริษัทประกันภัยที่สถานทูตให้การรับรอง (เช่น ประกันภัยไทยวิวัฒน์, เมืองไทยประกันชีวิต, แอกซ่าประกันภัย, MSIG ประกันภัย, ทิพยประกันภัย) เพื่อความคุ้มค่าไม่เสียเงินฟรี ควรเลือกที่เงื่อนไขของแผนประกันระบุว่า กรณีที่ขอวีซ่าไม่ผ่าน สามารถขอเบี้ยประกันภัยคืนได้ 100%

การซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ นับเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้การขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับทริปเที่ยวประเทศกลุ่มสมาชิกเชงเก้นเป็นไปอย่างราบรื่น ผ่านฉลุยในครั้งเดียว เที่ยวได้อย่างสนุกและคุ้มค่า

สอบถาม