ลูกเล็กต้องเดินทาง Travel insurance ประกันเดินทางเด็กทารก ต้องมีไหม?

การท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมของครอบครัวที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้สมาชิกในบ้าน รวมถึงสร้างความทรงจำที่ดีให้กับครอบครัว สำหรับทริปครอบครัว เพื่อให้แต่ละทริปเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อนเดินทางควรเตรียมสิ่งจำเป็นทุกอย่างให้พร้อม ยิ่งครอบครัวที่มีลูกเล็กเด็กทารกด้วยแล้ว เช็คลิสต์ยิ่งยาวเหยียด คำถามคือ ลูกเล็กต้องเดินทาง travel insurance ประกันเดินทางเด็กทารก ต้องมีไหม?

Travel Insurance หรือประกันการเดินทาง คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่จะปกป้องนักเดินทางทั่วไปที่เดินทางท่องเที่ยว (โดยแยกเป็นประกันเดินทางในประเทศกับประกันเดินทางต่างประเทศ) ด้วยความคุ้มครองสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียการมองเห็น ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ฯลฯ อย่างไรก็ตาม Travel Insurance ของแต่ละบริษัท แต่ละแพ็กเก็จจะมีรายละเอียดหรือความคุ้มครองแตกต่างกันออกไป เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของเหล่านักท่องเที่ยว ก่อนซื้อTravel Insurance จึงควรศึกษาและอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วน เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมตามต้องการ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อมีการเคลมประกัน

จากคำถามที่ว่า ลูกเล็กต้องเดินทาง Travel insurance ประกันเดินทางเด็กทารก ต้องมีไหม คำตอบจากเรา คือ ต้องมี เพราะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ยิ่งเด็กเล็ก เด็กทารก ก็ยิ่งมีความเสี่ยง เนื่องจากสามารถเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังวางแผนไปเที่ยว ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศควรทำ travel insurance ประกันเดินทางเด็กทารก ให้กับลูกด้วย เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา ไม่ว่าจะอุบัติเหตุเจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย รวมถึงกระเป๋าเดินทางล่าช้า เที่ยวบินล่าช้า หรือการยกเลิกเที่ยวบิน จะได้ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไม่มากก็น้อย

ประกันการเดินทางมีหลากหลายแผนประกันภัย จากหลากหลายบริษัทประกันชั้นนำ ซึ่งแต่ละแพ็กเก็จ มีความคุ้มครองที่เด่นแตกต่างกันออกไป อาทิ บางแผนประกันการเดินทางโดดเด่นในเรื่องค่ารักษาพยาบาล บางแผนประกันการเดินทางโดดเด่นในเรื่องของการคุ้มครองสัมภาระและทรัพย์สิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Travel Insurance ส่วนใหญ่จะมีความคุ้มครองที่คล้ายคลึงกัน อาทิ

  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะของผู้เอาประกันภัย
  • คุ้มครองกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  • คุ้มครองกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก หยุดชะงักการเดินทาง หรือความล่าช้าของเที่ยวบิน (สามารถเคลมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเท่านั้น)
  • คุ้มครองกรณีทรัพย์สินสูญหาย หรือเอกสารเดินทางสูญหาย
  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วยหรือรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ยกเว้นโรคประจำตัว) 
  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือกระดูกของผู้เอาประกันภัย
  • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 
  • เป็นผู้ช่วยในระหว่างการเดินทางทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเดินทางไปไหนก็สามารถโทรเข้าฮอตไลน์ของแต่ละบริษัทประกันได้

ก่อนซื้อ Travel insurance ควรเลือกบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะมีศูนย์บริการลูกค้าฉุกเฉิน และมีช่องทางติดต่อที่สะดวกง่ายดาย ที่สำคัญ ควรอ่านรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ครบถ้วนก่อน เนื่องจากแผนประกันเดินทางครอบครัว ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองไปถึงบุตรที่อยู่ในความดูแลของเราโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามเงื่อนไข เช่น ลูกของคุณอยู่ในช่วงอายุที่กำหนด (ตัวอย่างเช่น ประกันเดินทางคุ้มครองสำหรับผู้มีอายุ 1 ปีขึ้นไป ฉะนั้น หากลูกของคุณยังอายุไม่ถึงก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง) 

ในกรณีที่ประกันเดินทางที่เราซื้อไม่ครอบคลุมลูกน้อยด้วย ก็สามารถเลือกซื้อ Travel insurance ประกันเดินทางเด็กทารก เพิ่มเติมได้ แต่อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เพราะอาจมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่ หรือบางแผนประกันก็จะมีระบุเงื่อนไขที่แตกต่างจาก Travel insurance ทั่วไป เช่น จะซื้อประกันภัยนี้ได้ ต้องมีผู้ปกครองซื้อแผนประกันภัยเดียวกันด้วย, จะซื้อประกันนี้ได้ ผู้ปกครองต้องเป็นผู้สมัครทำประกันการเดินทางให้กับเด็ก และเด็กจะต้องเดินทางไปพร้อมกับผู้ปกครองเท่านั้น เป็นต้น 

กรณีลูกน้อยของคุณที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว เกิดมีอาการกำเริบขึ้นระหว่างไปเที่ยว โดยทั่วไป Travel insurance  ประกันเดินทางเด็กทารก จะไม่คุ้มครองโรคประจำตัว หรือปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนทำประกัน) เช่น ถ้าลูกของเราเป็นหอบหืดหรือภูมิแพ้แล้วอาการกำเริบขึ้นมา ประกันก็จะไม่คุ้มครอง ไม่สามารถเคลมประกันได้ ฉะนั้น ก่อนซื้อ Travel Iinsurance ประกันเดินทางเด็กทารก อย่าลืมดูว่าแผนประกันเดินทางนั้น ๆ ไม่คุ้มครองลูกของคุณในกรณีใดบ้าง 
จะเห็นได้ว่า Travel Insurance ประกันเดินทางเด็กทารก เป็นสิ่งที่เรียกว่า ของมันต้องมี สำหรับทริปครอบครัวที่มีลูกเล็กเดินทางไปด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยว ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา

สอบถาม