รวมเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ รู้ก่อนผ่านแน่

ก่อนไปสอบใบขับขี่ต้องเตรียมตัวกันสักหน่อย ไม่ใช่ว่าจองคิวต่อใบขับขี่ได้ปุ๊บก็นั่งชิลสบายใจ ไม่อ่านไม่เตรียมตัว พอถึงวันสอบจริงดันพลาดง่ายๆ ทำให้เสียเวลา ชัวร์ครับ สรุปหัวข้อป้ายจราจรที่ควรรู้ก่อนไปสอบมาแนะแนวกัน เหล่าผู้สอบใบขับขี่ทั้งหลาย ต้องทราบละเอียดก่อนว่าป้ายจราจรนั้นมี 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันด้วย 

เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่

1.ป้ายบังคับ 

หมายถึง เป็นการกำหนดให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของป้ายจราจร ยกตัวอย่างเช่น ห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามรถจักรยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท

(1)ป้ายบังคับประเภทกำหนดสิทธิ์ คือ ป้ายบังคับที่แสดงตามรูป และความหมายที่กำหนด 

(2)ป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ คือป้ายจราจรที่ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางทราบถึงการห้าม เช่น ห้ามแซง ห้ามเข้า ห้ามเลี้ยวซ้าย 

(3)ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง คือป้ายจราจรที่ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทางทราบถึงการให้ปฏิบัติตาม

ป้ายห้ามรถยนต์

ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ

ป้ายห้ามต่างๆ

1.หยุด

ความหมาย  รถทุกชนิดต้องหยุด

2. ให้ทาง

ความหมาย รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน

3. ให้รถสวนทางมาก่อน

ความหมาย ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้

4. ห้ามเลี้ยวซ้าย”  

ความหมาย ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย

5. ห้ามเลี้ยวขวา

ความหมาย ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา

6. ห้ามรถยนต์

ความหมาย ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 7. ห้ามแซง

ความหมาย ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

8. ห้ามเข้า

ความหมาย ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

9. ห้ามกลับรถไปทางขวา

ความหมาย ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

10. ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ความหมาย ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้าย

11. ห้ามรถจักรยานยนต์

ความหมาย ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

12. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์

 ความหมาย ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

13. ห้ามรถบรรทุก    

 ความหมาย ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

 14. ห้ามรถยนต์สามล้อ

ความหมาย ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

15. ห้ามรถจักรยาน

ความหมาย ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

16.ให้รถตรงไป

หมายความว่า ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด เป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น

17.ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย

หมายความว่า ข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น

18.ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา

หมายความว่า ข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาเท่านั้น 

19.ให้ชิดซ้าย

หมายความว่า ให้ขับรถไปทางด้านซ้ายของเครื่องหมาย

20.ให้ชิดขวา

 หมายความว่า ให้ขับรถไปทางด้านขวาของเครื่องหมาย

21.ให้เลี้ยวซ้าย

 หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว

22.ให้เลี้ยวขวา

 หมายความว่า ให้ขับรถเลี้ยวไปทางขวาแต่ทางเดียว

23.ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย

 หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางซ้ายเท่านั้น 

24.ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา

หมายความว่า ผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปหรือเลี้ยวไปทางขวาเท่านั้น

25.วงเวียน

หมายความว่า ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุด ให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนไปก่อน ห้ามขับรถแทรก หรือตัดหน้ารถที่อยู่ในทางรอบบริเวณวงเวียน

26.ห้ามหยุดรถ

ความหมาย ห้ามมิให้หยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด

2.ป้ายเตือน

หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ล่วงหน้า ถึงลักษณะการจราจรที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการควบคุม หรืออาจมีอันตรายบนท้องถนน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

(1) ป้ายเตือนทั่วไป ใช้พื้นป้ายเป็นสีเหลือง สัญลักษณ์และตัวอักษรจะเป็นสีดำ

(2) ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมพื้นสีส้ม เส้นขอบป้าย และสัญลักษณ์สีดำ

ระวังคนข้ามถนน

ทางลงลาดชัน

ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง

ป้ายเตือนต่างๆ

1.ทางโค้งซ้าย

ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

2. ทางโค้งขวา

ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง

3.ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย

 ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

4.ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา

ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง

5. ทางโค้งรัศมีแคบเริ่มซ้าย

ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง

6.ทางโค้งรัศมีแคบเริ่มขวา

ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง

7.ทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย

ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

8.ทางคดเคี้ยวเริ่มขวา

ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

9.ทางเอกตัดกัน

ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางเอกตัดกัน ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

10.ทางเอกตัดกันรูปตัววาย

ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางเอกตัดกันเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง

11.สะพานแคบ

ความหมาย ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ และระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมา

12.ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง

ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลง

13.ทางขึ้นลาดชัน

ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนิน สันเขา หรือสันเนิน อาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมา ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก 

14.ทางลงลาดชัน

ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาหรือลงเนิน ให้ขับรถให้ช้าลง เดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์ หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลงเขา หรือเนินที่ชันมาก ให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อความปลอดภัย

15.ผิวทางขรุขระ

ความหมาย ทางข้างหน้าขรุขระมาก มีหลุม มีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน และเพิ่มความระมัดระวัง

16.ทางลื่น

ความหมาย ทางข้างหน้าลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล 

17.ระวังคนข้ามถนน

ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนน ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร

18.ระวังคนข้ามถนน

ความหมาย ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน 

19.เครื่องจักรกำลังทำงาน

ความหมาย ทางข้างหน้ามีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทาง และล้ำเข้ามาในผิวจราจร หรือใกล้ผิวจราจรเป็นครั้งคราว

20.คนทำงาน

ความหมาย ทางข้างหน้ามีคนงานกำลังทำงานอยู่บนผิวจราจรหรือใกล้ชิดกับผิวจราจร

3.ป้ายแนะนำ

ป้ายที่นำผู้ใช้ทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้อง แนะนำผู้ขับขี่ได้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเดินทาง ช่วยให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่น เป็นการบอกจุดปลายทาง บอกสถานที่ บอกระยะทาง เป็นต้น 

ชนิดของป้ายแนะนำแบ่งเป็น 2 ประเภท 

(1) ป้ายแนะนำทั่วไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ทราบถึงทิศทาง ระยะการเดินทางไปยังจุดหมาย

(2) ป้ายแนะนำทั่วไปแขวนสูง เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นป้ายจราจรได้อย่างชัดเจนบนทางหลวงที่มีช่องจราจรขนาดกว้างหรือในช่วงที่มีการจราจรที่หนาแน่น 

ป้ายชี้ทางไปท่าอากาศยาน

ป้ายแสดงโรงพยาบาล

ป้ายเริ่มทางด่วน_ทางหลวงพิเศษ

ป้ายแนะนำต่างๆ

1.ป้ายแสดงทางข้าม

2.ป้ายแสดงโรงพยาบาล

3.ป้ายเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย

4.ป้ายเดินรถทางเดียวไปทางขวา

5.ป้ายแสดงจุดกลับรถ

6.ป้ายเริ่มทางด่วน/ทางหลวงพิเศษ

7.ป้ายชี้ทางไปท่าอากาศยาน

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะสอบใบขับขี่ อย่าลืมเตรียมตัวอ่านกฎจราจรให้เข้าใจ พร้อมทำความเข้าใจและจำป้ายต่างๆ เพราะข้อสอบใบขับขี่ คือสิ่งที่ผู้ขับขี่เห็นจริง ๆ บนท้องถนน ถ้าหากว่าจำได้ และเข้าใจก็จะสอบผ่านได้ไม่ยากเลย ที่สำคัญต้องเคารพกฎจราจรกันด้วย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุต่อตัวเราและผู้อื่นด้วย 

สอบถาม