5 ข้อเด็ด รู้ก่อนซื้อ ประกันชั้น 3 ชัวร์กว่า

ประกันชั้น 3 หลายๆ คนมักให้ความสนใจเพราะราคาประกันรถยนต์ราคาถูก เช็คก่อนชัวร์กว่าประกันชั้น 3 ดีอย่างไร

Metinee Pue

July 18, 2022

เปรียบเทียบชัดๆ ประกันรถยนต์ 3+ กับ 3 ต่างกันยังไง

การตัดสินใจเลือกต่อประกันรถเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีหลายประเภท ซึ่งคุ้มครองครอบคลุมไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม หากคุณมีงบจำกัด ประกันรถยนต์ ชั้น 3 ดูจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย ซึ่งประกันรถชั้น 3 ยังมีแยกเป็น ประกันรถยนต์ 3+ อีกด้วย ประกันรถยนต์ 3+ กับ 3 ต่างกันยังไง วันนี้ ชัวค์ครับ ตอบให้กระจ่างเลย ประกันรถยนต์ 3+  ประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง?  ประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้ รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดนอกจากนี้ ประกันรถยนต์ 3+ นี้ ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันตัวของผู้ขับขี่ ในส่วนของความคุ้มครองรถคันเอาประกัน จะมีวงเงินจำกัดตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ได้กำหนดเอาไว้ เช่น 100,000 – 200,000 บาท โดยจะต้องเป็นอุบัติเหตุที่ชนกันกับรถยนต์ด้วยกันเท่านั้น  นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแต่เราเป็นฝ่ายผิดต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อครั้งด้วย (ซึ่งบริษัทประกันภัยบางแห่งจะไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก แต่จะไปเพิ่มราคาเบี้ยประกันภัยแทน เช่น จากเดิม […]

Metinee Pue

May 24, 2022
สอบถาม