ประกันชั้น 3 ไม่ควรมองข้าม เพราะเขาดีกว่าที่คิด

ในยุคข้าวของแพงขึ้นเรื่อยๆ ไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่พยายามหาวิธีประหยัดเงินในกระเป๋า สำหรับผู้ที่มีรถยนต์จะไม่ทำประกันรถเลยก็ไม่ได้ เพราะความเสี่ยงสูงแล้วอุบัติเหตุเป็นเรื่องไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าจะจัด ประกันชั้น 1 ก็สู้ราคาไม่ไหว ตัวเลือกที่น่าสนใจ คือ ประกันชั้น 3 บอกเลยว่าไม่ควรมองข้าม เพราะเขาดีกว่าที่คิด ราคาเบาๆ สบายกระเป๋า

ซื้อประกันชั้น 3 กับ ชัวร์ครับ

https://surekrub.com/motor-insurance/type-3

ประกันชั้น 3 ไม่ควรมองข้าม

ประกันชั้น 3 คืออะไร?  

ประกันชั้น 3 คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบพื้นฐานที่สุด ครอบคลุมความเสียหายน้อยที่สุด จึงถูกที่สุด โดยประกันชั้น 3 เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก กล่าวคือ รับผิดชอบต่อความเสียหายทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ (ผู้โดยสารในรถคู่กรณีและผู้เอาประกัน) แต่ไม่ได้ครอบคลุมรถยนต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม มูลค่าสูงสุดที่บริษัทประกันจะชดใช้ให้เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถไม่เกิน 80% ของราคาท้องตลาด

ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง?     

1. คุ้มครองคน โดยคุ้มครองทั้งตัวเราและคู่กรณี รวมถึงบุคคลภายนอก         

1.1 บริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมทดแทน ต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยกรณีเสียชีวิต โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามวงเงินประกัน ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์

1.2 บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะที่เราอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์   

1.3 บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่ม แก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร กรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพ โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

1.4 บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันตัว ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมในคดีอาญา 

2. คุ้มครองรถ ทรัพย์สิน โดยคุ้มครองเฉพาะของคู่กรณี บุคคลภายนอกเท่านั้น ไม่คุ้มครองรถเรา         

2.1 บริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เช่น ค่าซ่อมรถ ความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ได้ระบุไว้ 

2.2 ไม่คุ้มครองค่าเสียหายรถยนต์ ทรัพย์สินของผู้เอาประกันทุกกรณี             

2.2.1 กรณีเราเป็นฝ่ายถูก โดนรถคนอื่นชนจะต้องโทรแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของประกันภัยทันที ประกันชั้น 3 ต้องมีการแจ้งเคลมในสถานที่เกิดเหตุและต่อหน้าคู่กรณีเท่านั้น             

2.2.2 กรณีเราเป็นฝ่ายผิด ชนรถคนอื่น กรมธรรม์จะจ่ายค่าเสียหายให้คู่กรณีเท่านั้น ส่วนรถเราเองจะต้องจ่ายค่าซ่อมด้วยตัวเอง 

ประกันชั้น 3 ไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง?     

ประกันชั้น 3 จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย เช่น กรณีรถไฟไหม้ รถโดนโจรกรรม รถโดนทุบทำลาย หรือรถเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ น้ำท่วม กรณีเฉี่ยวชนที่ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนฟุตบาท เสา รั้วบ้าน ต้นไม้ หินกระเด็น รวมถึงกรณีชนแล้วหนี สิ่งเหล่านี้ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเอง 

ประกันชั้น 3 ต่างกับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับอย่างไร?

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือที่รู้จักกันว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” คือประกันภัยขั้นต่ำบังคับให้คุณต้องมีตามกฎหมายในประเทศไทย ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ส่วนประกันชั้น 3 ครอบคลุมการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดจากเหตุรถชน แต่ไม่ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกัน 

ประกันชั้น 3 ดีอย่างไร?     

ประกันชั้น 3 ราคาถูก และให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แม้ว่าประกันชั้น 3 จะคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราขับรถไปชนรถ ทรัพย์สิน หรือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บเสียชีวิต อย่างน้อยก็เบาใจได้ว่า ประกันชั้น 3 จะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เราต้องรับผิดชอบคู่กรณี 

ประกันชั้น 3 เหมาะกับใคร?     

เนื่องจากประกันชั้น 3 มีราคาถูกและความคุ้มครองไม่มาก จึงเหมาะกับคนที่ใช้รถน้อย รถเก่า รถจอดในที่ปลอดภัย ขับรถชำนาญแล้ว รถยนต์ที่ไม่ได้ติดแก๊ส หรือผู้ที่ต้องการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการขับรถไปเฉี่ยวชนรถคันอื่น โดยผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถของตนเอง ในกรณีเสียชีวิตบริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามวงเงินประกันที่กรมธรรม์ได้ระบุเอาไว้

ประกันรถมีมากมายหลายประเภท เลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ และงบประมาณของตัวเอง คิดให้รอบคอบก่อนซื้อประกันรถเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและเซฟค่าใช้จ่าย

ซื้อประกันชั้น 3 กับ ชัวร์ครับ

https://surekrub.com/motor-insurance/type-3

สอบถาม