ประกันการเดินทางสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ แตกต่างแต่คุ้มครองครอบคลุม

การเดินทางไปในที่ต่าง ๆ มันไม่มีข้อจำกัดหรอกว่าจะต้องเป็นวัยหนุ่มสาว หรือคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น  ถ้าหากว่าใจคุณอยากไป อยากสนุก และเสาะหาประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  เรื่องของสุขภาพ การเงิน หรืออายุ จึงเป็นเรื่องที่กังวลน้อยลงไปมาก ถ้าหากว่าคุณได้ซื้อประกันการเดินทางแล้วนั่นเอง

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนั้น จริงอยู่ว่าช่วงอายุวัยหนุ่มสาวก็มักจะมีแรง มีพลังมากกว่า หรือรู้เรื่องราวในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเที่ยว การดีลติดต่อประสานงานที่คล่องแคล่วมากกว่า แต่การมีทริปในบางครั้ง ก็ไม่ใช่เราเพียงคนเดียว แต่มีผู้ร่วมเดินทางต่างอายุไปด้วย เช่น เด็กเล็ก หรือผู้ใหญ่สูงวัย แต่ชัวร์ครับขอแนะนำการซื้อประกันการเดินทางสำหรับเด็ก และผู้สูงอายุ ให้เข้าใจมากขึ้น

ข้อคำนึงการซื้อประกันสำหรับเด็ก และผู้สูงอายุ 

ประกันสำหรับเด็กเล็ก 

1.อายุของเด็ก สามารถทำประกันการเดินทางได้หรือไม่

เงื่อนไขของประกันแต่ละค่าย อาจจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย อย่าลืมว่าต้องสอบถามรายละเอียดกันให้ชัวร์อีกครั้ง ถ้าเด็กเล็กอายุไม่เกิน  6 เดือน ประกันการเดินทางอาจจะไม่มีแผนนี้ หรือดูรายละเอียดว่าลักษณะแบบไหนที่ไม่คุ้มครองบ้าง

2.แผนประกันการเดินทาง ไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้างสำหรับเด็ก

โดยส่วนมากประกันการเดินทางจะคุ้มครองที่ค่อนข้างครอบคลุมอยู่แล้ว แต่อาจจะมีเงื่อนไขบางอย่าง เช่น กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การไปปีนเขา เดินเข้าสถานที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือกีฬาเอ็กซ์ตรีม ซึ่งประกันการเดินทางบางค่ายจะมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่เฉพาะด้านต่างกันไป โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีความเสี่ยง

3.ตรวจเช็กสุขภาพของเด็ก ๆ

เด็กบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพมาอยู่ก่อนแล้ว เช่น มีโรคประจำตัว เป็นหอบหืด ตรงส่วนนี้ประกันการเดินทางอาจจะไม่คุ้มครอง ซึ่งต้องรีเช็กเงื่อนไขของประกันการเดินทางของแต่ละค่ายอีกทีนะ ถ้าหากว่าไม่สามารถเคลมตรงส่วนนี้ได้ คงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เตรียมยา อุปกรณ์ให้พร้อม

ประกันสำหรับผู้สูงอายุ 

1.อายุมีผลต่อการเลือกซื้อแผนประกัน

บางค่ายประกันมีข้อจำกัดสำหรับผู้สูงอายุที่มากกว่า 85 ปีขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน) โดยผู้สูงอายุสามารถเลือกทุนประกันได้สูงสุดไม่เกินที่บริษัทกำหนด เพราะฉะนั้นก่อนเลือกซื้อแผนประกัน ลองอ่านรายละเอียด และศึกษาเสียก่อน จะได้เข้าใจตรงกันว่ามีข้อยกเว้นอะไรบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ไม่อย่างนั้นประกันที่ทำไว้ อาจจะไม่เกิดประโยชน์เลย  

2.ตรวจเช็กสุขภาพก่อนเดินทาง

อายุที่มากขึ้น การมีโรคภัยไข้เจ็บมักจะตามมาเสมอ ในกรณีที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ประกันจะไม่คุ้มครองส่วนนี้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต่างประเทศ หรือหากมีอาการป่วยก่อนหน้านั้นอยู่แล้วจากโรคเรื้อรัง โรคประจำตัว  และในระหว่างการเดินทางจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา เพราะอาการโรคที่เป็นอยู่แล้ว  ประกันการเดินทางจะปฏิเสธความคุ้มครองต่อโรคประจำตัวนั้น เพราะถือว่าเป็นความเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากขณะเดินทาง 

ตัวอย่างบริษัทประกันการเดินทางที่แนะนำ

MSIG

-คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 – 80 ปีบริบูรณ์

-คุ้มครองแบบรายเที่ยว ตั้งแต่อายุ 1 – 80 ปี

-คุ้มครองแบบรายปี ตั้งแต่อายุ 15  – 65 ปี

-ความคุ้มครองอายุ 1-14 ปี จะมีความแตกต่างเล็กน้อย ที่กรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครอง 1,500,000 บาท ทุกแผนประกันภัย และค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศคุ้มครอง 2,000,000 บาท นอกนั้นคุ้มครองเท่ากับผู้ใหญ่ และคืนเงิน 100% ในกรณีวีซ่าไม่ผ่าน

 -รายละเอียดขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกซื้อ

AXA

-คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 – 75 ปี  (บางแผนประกันคุ้มครองถึง 70 ปี ขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อ)

-แบบรายเที่ยว และแบบรายปี แผนอีโค่ พลัส-ไลท์ ซิลเวอร์ และโกลด์ คุ้มครองตั้งแต่อายุระหว่าง 1-75 ปี

-แบบรายเที่ยว และแบบรายปี แผนแพลทตินัม และเอมเมอรัลด์ คุ้มครองตั้งแต่อายุระหว่าง 1-70 ปี

-คุ้มครองสูงสุดถึง 5,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 180 วัน 

-หากว่ายื่นวีซ่าไม่ผ่านสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน

-รายละเอียดขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกซื้อ

ทิพยประกันภัย

-แผนประกันภัย Sliver,Gold, Emerald รับประกันผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 – 85 ปี
-แผนประกันภัย Diamond และ Platinum รับประกันผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 – 75 ปี

-สำหรับผู้ที่มีอายุ 71 – 85 ปี สามารถซื้อทุนได้ไม่เกิน 500,000 บาท

-แบบแผนครอบครัว คุ้มครองบุตรสูงสุด 2 คน ผู้เอาประกันและคู่สมรสต้องมีอายุสูงสุดไม่เกิน 75 ปี และบุตรที่ร่วมเดินทางต้องมีอายุระหว่าง 1 – 21 ปี

-รายละเอียดขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกซื้อ

เมืองไทยประกันภัย

– คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1-80 ปี

– กรณีเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ทุพพลภาพ 

แรกเกิด – 15 ปี สามารถเลือกซื้อได้เฉพาะทุน 300,000 บาท และ 500,000 บาท

อายุ 16 – 60 ปี สามารถเลือกซื้อได้ทุกทุนประกันภัย 300,000 บาท , 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยค่ารักษาพยาบาล   

แรกเกิด – 15 ปี  ทุนประกันภัย 30,000 บาท และ 50,000 บาท

อายุ 16 – 60 ปี  ทุนประกันภัย 30,000 บาท , 50,000 บาท และ 100,000 บาท

-รายละเอียดขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกซื้อ

ไทยวิวัฒน์

-ไม่จำกัดอายุผู้ทำประกันการเดินทาง  

-กรณีเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ทุพพลภาพ

แผนคุ้มครองตั้งแต่อายุ 18-75 ปี  คุ้มครอง 2,000,000 บาท 

แผนคุ้มครองอายุที่ต่ำกว่า 18 ปี คุ้มครอง 1,000,000 บาท 

-ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยค่ารักษาพยาบาล คุ้มครอง 2,000,000 บาท 

-คุ้มครองค่ารักษาการบาดเจ็บ จากกีฬาเสี่ยงภัย 

-รายละเอียดขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกซื้อ

จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของประกันแต่ละบริษัท จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ทั้งในเรื่องของอายุ และทุนประกัน แต่ยังคงคุ้มครองหลัก ๆ อย่างการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ หรือทรัพย์สินของผู้เดินทางอยู่ อย่างไรก็ตามอายุมีส่วนสำคัญต่อการเลือกซื้อแผนประกันการเดินทาง จึงต้องอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจ ความคุ้มครองอยู่ที่เท่าไหร่ ส่วนไหนที่ไม่คุ้มครองบ้าง เพื่อความคุ้มค่าประโยชน์สูงสุด และตรงตามความต้องการของผู้ร่วมทางมากที่สุด 

สอบถาม