เปรียบเทียบชัดๆ ประกันรถยนต์ 3+ กับ 3 ต่างกันยังไง

การตัดสินใจเลือกต่อประกันรถเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นมีหลายประเภท ซึ่งคุ้มครองครอบคลุมไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม หากคุณมีงบจำกัด ประกันรถยนต์ ชั้น 3 ดูจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย ซึ่งประกันรถชั้น 3 ยังมีแยกเป็น ประกันรถยนต์ 3+ อีกด้วย ประกันรถยนต์ 3+ กับ 3 ต่างกันยังไง วันนี้ ชัวค์ครับ ตอบให้กระจ่างเลย

ประกันรถยนต์ 3+ 

ประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง? 

ประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้ รวมทั้งทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดนอกจากนี้ ประกันรถยนต์ 3+ นี้ ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันตัวของผู้ขับขี่ ในส่วนของความคุ้มครองรถคันเอาประกัน จะมีวงเงินจำกัดตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ได้กำหนดเอาไว้ เช่น 100,000 – 200,000 บาท โดยจะต้องเป็นอุบัติเหตุที่ชนกันกับรถยนต์ด้วยกันเท่านั้น 

นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแต่เราเป็นฝ่ายผิดต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อครั้งด้วย (ซึ่งบริษัทประกันภัยบางแห่งจะไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก แต่จะไปเพิ่มราคาเบี้ยประกันภัยแทน เช่น จากเดิม 6,800 บาทเป็น 7,800 บาท)

ทั้งนี้ ประกันรถยนต์ 3+ จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย เช่น กรณีรถไฟไหม้ รถโดนโจรกรรม รถโดนทุบทำลาย หรือรถเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ น้ำท่วม กรณีเฉี่ยวชนที่ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนฟุตบาท เสา รั้วบ้าน ต้นไม้ หินกระเด็น รวมถึงกรณีชนแล้วหนี สิ่งเหล่านี้ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเอง

ประกันรถยนต์ 3+ เหมาะกับใคร?

ประกันรถยนต์ 3+ นั้น เป็นประกันภัยที่ออกแบบมาให้กับคนที่ไม่อยากจ่ายเงินเกินความจำเป็น แต่ต้องการรับความคุ้มครองแบบที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจยามขับรถยนต์บนท้องถนน เหมาะกับผู้มีความเสี่ยงต่อรถหายหรือไฟไหม้น้อย เช่น รถที่ไม่ได้ติดแก๊ส หรือไม่มีความเสี่ยงเรื่องสถานที่จอดรถ หรือรถเก่า เนื่องจากมีความเสี่ยงในการสูญหายน้อย

ประกันรถยนต์ 3

ประกันรถยนต์ 3 คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันรถยนต์ 3 คุ้มครองความเสียหายเฉพาะทรัพย์สินและการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก เมื่อผู้ขับรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายต้องรับผิด รวมถึงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันตัวของผู้ขับขี่ โดยในกรณีเสียชีวิตบริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามวงเงินประกันที่กรมธรรม์ได้ระบุเอาไว้ หรือชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อคน 

ทั้งนี้ ประกันชั้น 3 จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย เช่น กรณีรถไฟไหม้ รถโดนโจรกรรม รถโดนทุบทำลาย หรือรถเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ น้ำท่วม กรณีเฉี่ยวชนที่ไม่มีคู่กรณี เช่น ขับชนฟุตบาท เสา รั้วบ้าน ต้นไม้ หินกระเด็นใส่ รวมถึงกรณีชนแล้วหนี กล่าวโดยสรุปคือ สำหรับประกันชั้น 3 ไม่ว่ารถยนต์ของคุณจะเสียหายด้วยเหตุใด คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

ประกันรถยนต์ 3 เหมาะกับใคร?

ประกันรถยนต์ 3 นั้น มีราคาถูกและความคุ้มครองไม่มาก จึงเหมาะกับคนที่ใช้รถน้อย รถเก่า รถจอดในที่ปลอดภัย ขับรถชำนาญแล้ว รถยนต์ที่ไม่ได้ติดแก๊ส หรือผู้ที่ต้องการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการขับรถไปเฉี่ยวชนรถคันอื่น โดยผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถของตนเอง ในกรณีเสียชีวิตบริษัทประกันภัยจะชดใช้ตามวงเงินประกันที่กรมธรรม์ได้ระบุเอาไว้

ประกันรถยนต์ 3+ กับ 3 ต่างกันยังไง?

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3+ นั้น เหมือนกับประกันรถยนต์ชั้น 3 ทุกประการ แต่ส่วนที่เพิ่มเติมเสริมขึ้นมาก็คือ ความคุ้มครองรถคันเอาประกัน หรือคุ้มครองรถยนต์ของเราด้วยนั่นเอง นอกจากนี้ ประกันรถยนต์ 3+ ของหลายบริษัทยังมีแผนประกันแบบระยะสั้นเพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่อให้ผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้รถยนต์บ่อยนักได้ซื้อประกันคุ้มครองรถในกรณีจำเป็นต้องใช้รถเพื่อเดินทางจริง ๆ ต่างกับประกันรถยนต์ชั้น 3 ที่มีแผนประกันเพียงแบบเดียว คือประกันแบบระยะเวลา 1 ปี 

จะเห็นได้ว่า ประกันรถยนต์ 3+ กับ 3 มีทั้งจุดที่เหมือนและแตกต่างกัน หากคิดจะเลือกซื้อประกันรถยนต์ ต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างให้ถี่ถ้วน เสียเงินซื้อประกันรถยนต์ทั้งที่ต้องให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุด

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ หรือ ซื้อประกันรถยนต์ กับ ชัวร์ครับ

https://surekrub.com/motor-insurance

สอบถาม