เทียบให้เห็นชัดๆ! ประกันรถยนต์แต่ละชั้น คุ้มครองต่างกันอย่างไร

แม้กฎหมายจะบังคับให้เจ้าของรถทุกคนต้องทำ พรบ. แต่เชื่อว่าส่วนใหญ่มักทำประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมด้วย เนื่องจากมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) อย่างไรก็ตาม ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้มีหลายประเภทหรือมีหลายชั้นให้เลือกทำ ยิ่งมีให้เลือกเยอะ คำถามต่างๆ ก็ตามมามาก เชื่อว่าหลายๆ คนยังงกับชั้นประกันรถยนต์ Surekrub จัดการให้ครับ รับรองว่า คุณจะเข้าใจและรู้ถึงความแตกต่างประกันรถยนต์แต่ละชั้นแน่นอน

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 (ประเภท 1)

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ถึงแม้จะต้องจ่ายเบี้ยรายปีสูงสุดก็ตาม เนื่องจากมีความครอบคลุมมากและคุ้มค่าที่สุด คุ้มครอง ทั้งยานพาหนะ ชีวิต การบาดเจ็บ ของทั้งผู้ขับ คู่กรณี และบุคคลที่สามที่ได้รับผลกระทบด้วย ถึงแม้ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – การชนแบบไม่มีคู่กรณี, ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – การชนกับยานพาหนะทางบก, ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์, บริการรถยก 24 ชั่วโมง เนื่องจากอุบัติเหตุ)
 • คุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ ไฟไหม้/ ภัยธรรมชาติ (รถยนต์สูญหาย/ โจรกรรม, รถยนต์ไฟไหม้, รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมถึงกรณีน้ำท่วม)
 • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก, ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก)
 • คุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย (ค่ารักษาพยาบาล, การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันตัวผู้ขับขี่)

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ (ประเภท 5)

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองค่อนข้างคุ้มค่าเช่นกัน คุ้มครองชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ และทรัพย์สินเฉพาะคู่กรณี อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ในวงเงินที่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ และมีการคุ้มครองเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – การชนกับยานพาหนะทางบก, บริการรถยก 24 ชั่วโมง เนื่องจากอุบัติเหตุ)
 • คุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ ไฟไหม้/ ภัยธรรมชาติ (รถยนต์สูญหาย/ โจรกรรม, รถยนต์ไฟไหม้, รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมถึงกรณีน้ำท่วม)
 • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก, ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก)
 • คุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย (ค่ารักษาพยาบาล, การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันตัวผู้ขับขี่)

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 (ประเภท 2)

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ และทรัพย์สินเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ไม่มีการคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัย รวมถึงให้ความคุ้มครองความสูญหายและเหตุไฟไหม้ของตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ ไฟไหม้/ ภัยธรรมชาติ (รถยนต์สูญหาย/ โจรกรรม, รถยนต์ไฟไหม้)
 • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก, ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก)
 • คุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย (ค่ารักษาพยาบาล, การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันตัวผู้ขับขี่)

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+ (ประเภท 5)

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ และทรัพย์สินเฉพาะคู่กรณี โดยมีความคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ แต่มีส่วนเพิ่มคือ การคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันด้วย เฉพาะในกรณีที่มีการชน และมีคู่กรณีเท่านั้น จะไม่คุ้มครองในกรณีความเสียหายต่อตัวรถยนต์ในกรณีที่ไม่มีคู่กรณี

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – การชนกับยานพาหนะทางบก, บริการรถยก 24 ชั่วโมง เนื่องจากอุบัติเหตุ)
 • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก, ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก)
 • คุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย (ค่ารักษาพยาบาล, การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันตัวผู้ขับขี่)

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 (ประเภท 3)

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองเฉพาะชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น เมื่อผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด โดยมีความคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก, ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก)
 • คุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย (ค่ารักษาพยาบาล, การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันตัวผู้ขับขี่)

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 4 (ประเภท 4)

เป็นประกันรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก แม้ว่าจะมีราคาเบี้ยประกันถูกที่สุด เนื่องจากมีความคุ้มครองที่ไม่มากนัก (โดยปกติวงเงินประกันจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท) เหมาะกับผู้ที่ใช้รถระยะใกล้ ๆ หรือแทบไม่ค่อยได้ใช้งานรถยนต์ และมีที่จอดรถที่มิดชิด ไม่มีความเสี่ยงในการสูญหาย และเกิดไฟไหม้

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 4 คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก (ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก)

ประกันรถยนต์มีให้เลือกหลากหลายมาก ทั้งนี้การเลือกทำประกันขึ้นอยู่กับการใช้รถของแต่ละคนด้วย บางครั้งประเภทประกันที่ได้รับความนิยมสูงสุดใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคน ชัวร์ครับ แนะนำให้เลือกการทำประกันรถยนต์ให้สอดคล้องกับความต้องการและงบของตัวเอง รับเบี้ยประกันได้แค่ไหน เพื่อที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงที่มากับการใช้รถได้อย่างเหมาะสม

รถสีขาวรับส่วนลดประกัน 5% ได้ที่ www.tqm.co.th/fair_whitecar

สอบถาม