จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ สำหรับคนอยู่ต่างจังหวัด ก็สะดวกมากขึ้น

แม้บริการต่าง ๆ ในยุคนี้จะเพิ่มความสะดวกสบายด้วยการเพิ่มช่องทางในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น แต่หลายบริการก็ยังจำกัดอยู่เฉพาะผู้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น แต่สำหรับการจองต่อใบขับขี่ออนไลน์ ไม่ได้จำกัดแค่ชาวกรุงเทพอย่างเดียว เพราะการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ คนอยู่ต่างจังหวัด ก็สะดวกมากขึ้น จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ได้แล้วเช่นกัน ส่วนขั้นตอนเป็นอย่างไรนั้น ชัวร์ครับ เตรียมไว้ให้ทำตามแล้ว ง่ายและสะดวกสบายมาก

ขั้นตอนการจองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้า 

1. เข้าเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th หรือ แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue 

สำหรับทำการลงทะเบียน เว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ซึ่งเป็นระบบจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS จากนั้น คลิก “ลงทะเบียน”

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ระบบการจองคิวต่อใบขับขี่นั้น มีให้เลือกลงทะเบียนประเภทผู้ใช้งานสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ สำหรับคนไทยให้ คลิก “คนไทย” 

จากนั้นเลือกและกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ส่วน อีเมล และไอดีไลน์ จะกรอกข้อมูลหรือไม่ก็ได้ จากนั้น สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ แล้ว คลิก “ยืนยัน” 

หลังจาก คลิก “ยืนยัน” หน้าจอจะขึ้นข้อความเกี่ยวกับเงื่อนไขการละทะเบียน ให้คลิกเลือก “ยอมรับเงื่อนไข” แล้ว คลิก “ลงทะเบียน”

เมื่อ คลิก “ลงทะเบียน” เรียบร้อย หน้าจอจะขึ้นข้อความว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ”

3. เข้าสู่ระบบ

กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ แล้ว คลิก “เข้าสู่ระบบ”

4. เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่

เข้าเมนูค้นหาสำนักงานขนส่งที่ต้องการเข้ารับบริการ ซึ่งมีให้เลือกทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แม้จะไม่ครบทั้ง 77 จังหวัด แต่ก็ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยเลือกสาขาที่ใกล้บ้าน หรือสะดวกต่อการเดินทางไปต่ออายุใบขับขี่มากที่สุด

5. เลือกประเภทงานบริการเป็น “งานใบอนุญาต”

สำหรับในขั้นตอนของการเลือกประเภทงานรับบริการ มีให้เลือก 3 ประเภท ได้แก่ งานทะเบียน, งานใบอนุญาต, งานตรวจสภาพ ให้ คลิก “งานใบอนุญาต” เพื่อทำการจองคิวต่ออายุใบขับขี่

6. เลือกประเภทใบอนุญาตประเถขับรถที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่

สำหรับในขั้นตอนของการเลือกประเภทใบอนุญาตขับรถ มีให้เลือก 3 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล, ใบอนุญาตรถสาธารณะ, ใบอนุญาต พรบ. ขนส่ง ให้ คลิก “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล” เพื่อทำการจองคิวต่ออายุใบขับขี่

7. เลือกประเภทบริการที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่

สำหรับในขั้นตอนของการเลือกประเภทเข้ารับบริการ มีให้เลือก 5 ประเภท ได้แก่ ทำใบอนุญาตขับรถใหม่, ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ, หนังสือรับรองผลการอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถ, ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ, อื่นๆ ให้ คลิก “ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ” เพื่อทำการจองคิวต่ออายุใบขับขี่

8. เลือกประเภทยานพาหนะที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่ 

สำหรับในขั้นตอนของการเลือกประเภทยานพาหนะ มีให้เลือก 4 ประเภท ได้แก่ รถจักรยานยนต์, รถยนต์, รถยนต์และรถจักรยานยนต์, รถสามล้อ ในตัวอย่างนี้จะเลือก คลิก “รถยนต์” เพื่อทำการจองคิวต่ออายุใบขับขี่

9. กรอกข้อมูลใบอนุญาตขับขี่

สำหรับในขั้นตอนของการกรอกข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ให้กรอกวันเดือนปีที่ใบขับขี่หมดอายุ เลือกชนิดรถ จากนั้น คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการจองคิวต่ออายุใบขับขี่

10. เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ

สำหรับในขั้นตอนของการเลือกประเภทงาน มีให้เลือก 6 ประเภท ได้แก่

ใบอนุญาตส่วนบุคคล : การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (จาก 5 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป
ใบอนุญาตส่วนบุคคล : การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (จาก 5 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ขึ้นไป (ขออบรมในสำนักงาน)
ใบอนุญาตส่วนบุคคล : การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (จาก 5 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ขึ้นไป (อบรมผ่าน e-learning)
ใบอนุญาตส่วนบุคคล : การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ (จาก 2 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุเกิน 1 ปี ขึ้นไป
ใบอนุญาตส่วนบุคคล : การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ (จาก 2 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ขึ้นไป
ใบอนุญาตส่วนบุคคล : การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (จาก 5 ปี เป็น 5 ปี) ขาดเกิน 1 ปี ขึ้นไป (อบรมผ่าน e-learning)
ในตัวอย่างนี้จะเลือก คลิก “ใบอนุญาตส่วนบุคคล : การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (จาก 5 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ขึ้นไป (อบรมผ่าน e-learning)” เพื่อทำการจองคิวต่ออายุใบขับขี่

11. เลือกวันเวลาที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่

กดเลือกวันที่ ตามต้องการ อันไหนที่ขึ้นว่าเต็ม คือไม่ได้นะ เลือกได้เฉพาะวันที่สีเขียวเท่านั้น จันทร์-ศุกร์ ถึงจะทำการจองติวต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้  เมื่อเลือกวันที่เรียบร้อยแล้วถึงจะเลือกช่วงเวลาได้ในขั้นตอนถัดไป 

เมื่อเลือกเวลาเรียบร้อย หน้าจอจะขึ้นคำเตือนว่า สามารถจองคิวได้ 1 รายการ ต่อ 1 หมวด อ่านรายละเอียดแล้ว คลิก “รับทราบ” 

12. ยืนยันการจองคิวต่อใบขับขี่ และบันทึกหน้าจอผลการจองคิวต่อใบขับขี่ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

หน้าจอจะแสดงข้อมูลการจองที่เราเลือกไว้ อ่านรายละเอียนให้ถี่ถ้วน ถ้าพบว่าข้อมูลถูกต้องให้ คลิก “ยืนยันการจอง” 

หน้าจอจะขึ้นคำเตือนว่า ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เลือก “ยินยอม” แล้ว คลิก “ยืนยัน” 

จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อมูลการจองคิว โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเวลาที่จองคิวต่อใบขับขี่ ประเภทงานที่จองคิว สถานที่ที่จองคิวต่อใบขับขี่ คิวอาร์โค้ด อย่าลืมถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง เป็นอันเสร็จสิ้น 

ทั้งนี้ สามารถ คลิก “รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม” เพื่อทราบว่าต้องนำเอกสารอะไรไปใช้ในการต่อใบขับขี่บ้าง 

อย่าลืม คลิก ให้ดาว เพื่อให้คะแนนความพึงพอใจในการจองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

13. วิธียกเลิกการจอง

ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ารับบริการต่อใบขับขี่ ในวันและเวลาที่ทำการจองไปแล้วในระบบ สามารถทำการยกเลิกได้ โดย คลิกเข้าไปที่ “คิวของฉัน” จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อมูลการจองคิวใบขับขี่ที่เราจองไว้ 

คลิก “ยกเลิกคิว” หน้าจอจะขึ้นว่า ท่านต้องการยกเลิกคิวพร้อมรายละเอียด ให้เลือก “ยืนยันการดำเนอนการยกเลิกการจองคิว” แล้ว คลิก “รับทราบ” 

หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการจองคิวใบขับขี่ที่เราได้ยกเลิกไป เป็นอันเสร็จขั้นตอนการยกเลิกจองคิวต่อใบขับขี่

การใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้น้อยที่สุดย่อมช่วยให้ลดความเสี่ยงในการป่วยโควิดได้ไม่มากก็น้อย ไม่อยากไปรอต่อใบขับขี่นาน ๆ ให้เสียอารมณ์หรือเสี่ยงโควิด อย่าลืมจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ เพื่อความสะดวกทั้งชาวกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำใบขับขี่แล้วก็อย่าลืมรักษากฎจราจรตลอดการขับขี่บนท้องถนน และเพื่อความไม่ประมาท ควรมีประกันรถยนต์ไว้ด้วย ยิ่งมือใหม่หัดขับ แนะนำว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพราะคุ้มค่าคุ้มครองครบจบที่ประกันรถชั้น 1 เท่านั้น

สอบถาม