6 ข้อควรรู้ ก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด19 สถานีกลางบางซื่อ

6 ข้อควรรู้ก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด 19

1. ไม่รับ Walk in ฉีดวัคซีน

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไม่มีนโยบายให้บริการรูปแบบ Walk in เพี่อลดความแออัดและไม่แน่นอนของคิวฉีด ประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนที่นี่ ต้องลงทะเบียนนัดหมายไว้เท่านั้น ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ เครือข่ายมือถือ AIS, DTAC, True และ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom

2. สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. บัตรประชาชน
  2. ภาพยืนยันการลงทะเบียน ซึ่งแสดงวันเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและช่วงเวลาที่ได้นัดหมาย

3. วิธีการเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด สถานีกลางบางซื่อ

  • เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สถานีกลางบางซื่อมีที่จอดรถให้บริการได้ถึง 1,500 คัน
  • รถบัสประจำทาง ขสมก. จัดไว้ให้ 3 เส้นทาง ได้แก่ ท่าน้ำบางโพ – สถานีเตาปูนสายสีม่วง, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว – BTS สถานีหมอชิต หรือ รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสวนจตุจักร – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เป็นวงรอบ)
  • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงที่สถานีสวนจตุจักร เดินออกทางออกที่ 3 แล้วไปต่อรถบัสของ ขสมก. บริเวณป้ายรถเมล์ เพื่อเข้าไปยังสถานีกลางบางซื่อ
  • รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีหมอชิต แล้วไปต่อรถบัสของ ขสมก. บริเวณป้ายรถเมล์ เพื่อเข้าไปยังสถานีกลางบางซื่อ
  • รถเมล์ สาย 50, 65, 97 (ปอ.)
  • รถแท็กซี่ จอดหน้าประตูทางเข้าอาคารสถานีกลางบางซื่อ

4. จำนวนผู้เข้ารับวัคซีนต่อวัน

  • กลุ่มองค์กรที่ประสานมายังกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นแรงงานไทย ชั่วโมงละ 500 คน หรือจำนวน 5,000 คนต่อวัน
  • กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือ ชั่วโมงละ 150 คน ดังนั้น AIS, DTAC, True ทั้ง 3 ค่ายจะรองรับผู้เข้ารับวัคซีนชั่วโมงละ 450 คน ขณะที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ชั่วโมงละ 50 คน รวมทั้งหมดเป็นชั่วโมงละ 500 คน หรือรวมจำนวน 5,000 คนต่อวัน

5. ฉีดวัคซีนใช้เวลานานไหม

กระทรวงสาธารณสุข ประเมินขอบเขตเวลาอยู่ที่ประมาณ 15 นาทีต่อคน หากรวมระยะเวลาเฝ้าสังเกตอาการ ก็จะใช้เวลาประมาณ 45-60 นาทีต่อคน

6. ถ้าฉีดวัคซีนจากที่อื่นมาแล้ว ต้องไปอีกไหม

การฉีดวัดซีนจะไม่มีการฉีดวัคซีนซ้ำซ้อน หากฉีดวัคซีนจากที่อื่นแล้วยังมารับวัคซีนที่นี่อีกครั้ง ในขั้นตอนการเช็กสิทธิ์เมื่อนำเลขบัตรประชาชน 13 หลัก คีย์เข้าในระบบ จะขึ้นทันทีว่าฉีดมาแล้วกี่เข็ม
และหากท่านมาฉีดวัคซีนที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแล้ว ระบบจะอัปเดตทันทีว่าฉีดไปแล้ว และจะตัดสิทธิ์ที่ท่านลงทะเบียนวัคซีนที่อื่นของรัฐไว้ทันที

4 ขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ

จุดที่ 1 จุดเข้ารับบริการ (บริเวณประตูทางเข้า)

มีพื้นที่รองรับประชาชนรวม 1,400 ที่นั่ง เป็นกระบวนการเริ่มต้นคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ชั่งน้ำหนัก และวัดความดันผู้เข้ารับวัคซีน

ส่วนผู้เข้ารับบริการที่มีประวัติแพ้ยารุนแรง และหรือรับประทานยาต้านเกล็ดเลือด/ยาละลายลิ่มเลือด ที่อาจทำให้เลือดหยุดยาก จะถูกส่งต่อไปคัดกรองโดยแพทย์อีกครั้งหนึ่ง ณ จุดดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

จุดที่ 2 ลงทะเบียน

ยืนยันตัวตนโดยแสดง QR code รองรับผู้ใช้บริการ 180 จุด ต้องยื่นบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตน จากนั้นเริ่มคัดกรองและซักประวัติเพื่อประเมินความเสี่ยง พร้อมลงนามในใบยินยอมรับวัคซีนโควิด

จุดที่ 3 ฉีดวัคซีน

รองรับผู้ใช้บริการ 100 จุด ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์ วิทยาลัยพยาบาล และสถาบันโรคผิวหนัง

จุดที่ 4 พักรอสังเกตอาการ 30 นาที

ลงทะเบียนผ่านไลน์ หมอพร้อม เพื่อรับแจ้งข้อมูลการรับวัคซีน ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน และออกใบรับรองการได้รับวัคซีน ซึ่งจุดนี้รองรับประชาชนรวม 1,500 ที่นั่ง จะมีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลทุกคน หากพักสังเกตอาการแล้ว ไม่มีอาการผิดปกติ จะเข้าสู่จุดตรวจสอบก่อนกลับ รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน และเดินทางกลับบ้าน

ทั้งนี้ เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะมีการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน จากกระทรวงสาธารณสุขให้กับประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ยังมีจุดบริการแบบ One stop service สำหรับคนไข้กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุที่เดินไม่ไหว และผู้ที่เคยมีประวัติแพ้ยา หรือวัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงกลุ่มที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด มีภาวะเลือดออกง่าย เกล็ดเลือดต่ำ สามารถดำเนินการทุกอย่างจบในที่เดียว โดยผู้ที่เข้าข่ายความเสี่ยงหรือผู้สูงอายุ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการได้เลย

ลงทะเบียนรับส่วนลด ประกันภัยรถสีขาว คลิกเลย

สอบถาม