เช็คลิสต์ 5 สิ่งของต้องห้ามเอาขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด

ยุคนี้การเดินทางด้วยเครื่องบินได้รับความนิยมและเข้าถึงได้ง่าย เรียกว่าใคร ๆ ก็บินได้ เนื่องจากค่าตั๋วไม่แพงเช่นในอดีต อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการแพลนทริปอย่างรอบคอบ ซื้อประกันเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงใส่ใจเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ไม่อยากพลาดนี่คือ เช็คลิสต์ 5 สิ่งของต้องห้ามเอาขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด

1. อาวุธและของมีคม

ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้นำอาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด เช่น มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง คัตเตอร์ และสิ่งเทียมอาวุธ เช่น ปืนไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเล่น ส่วนตัวอย่างของมีคม เช่น ไม้บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้า มีด มีดพับ มีดพก แต่สำหรับของมีคมที่เป็นของใช้จำเป็น บางกรณีอาจอนุโลมเก็บไว้ในกระเป๋าใหญ่โหลดใต้เครื่องได้ แต่ไม่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่องบิน เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดโกนหนวด โดยขึ้นอยู่กับมาตรการความปลอดภัยของสนามบินนั้น ๆ

2. วัตถุระเบิดและวัตถุไวไฟ

วัตถุระเบิด ที่ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างโดยสารเครื่องบิน เป็นอีกสิ่งที่ทุกสายการบินไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเหลว ของแข็ง ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หากผู้โดยสารฝ่าฝืนนำขึ้นเครื่องบิน จะมีโทษปรับและโทษจำคุกตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนวัตถุไวไฟนั้นจัดเป็นสิ่งของต้องห้ามเช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม้ เช่น น้ำมันไฟแช็ก เชื้อเพลิงแข็ง สีน้ำมัน ไม้ขีดไฟ ก๊าซ ดอกไม้ไฟ พลุ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็กที่ให้เปลวเพลิงสีฟ้า ไฟแช็กสำหรับซิการ์ ไฟแช็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมและไม่มีฝาครอบป้องกันการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ 

3. ยาเสพติด หรือสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

ยาเสพติด หรือสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เป็นสิ่งของต้องห้ามขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด ไม่ว่าจะนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่อง เช่น สารเสพติด สารติดเชื้อ วัสดุกัมมันตรังสี น้ำกรด ปรอท ไนโตรเจนเหลว สารพิษ ยาฆ่าแมลง สารหนู แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ ธาตุยูเรเนียม แบตเตอรีที่บรรจุสารกัดกร่อน น้ำกรด ปรอท หรือวัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตราย ยกเว้นแต่ที่ระบุในตาราง รายการสิ่งของที่สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวหรือใส่ไว้ในสัมภาระได้ 

4. สัตว์ดุร้าย หรือสัตว์มีพิษ

ห้ามพกสัตว์ดุร้าย สัตว์มีพิษ รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ สัตว์สงวน ขึ้นเครื่องบินไปด้วยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ผู้โดยสารท่านอื่น ได้รับบาดเจ็บจากสัตว์เหล่านั้น ยกเว้นบางสายการบินอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเช่น หมา แมว กระต่าย ขึ้นเครื่องได้แต่ต้องมีอายุมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป ต้องมีใบตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ โดยระบุรายละเอียดของสัตว์เลี้ยงชัดเจนและเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินนั้น ๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำสัตว์เลี้ยงไปโหลดไว้ที่ห้องบรรทุกสัมภาระพิเศษใต้ท้องเครื่อง ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ สัตว์เลี้ยงจะต้องมีการนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย

5. อาหารสด และอาหารกลิ่นแรง

อาหารสด เช่น  เช่น เนื้อหมู เนื้อปลาแช่เข็ง หรืออาหารที่มีกลิ่นแรง เช่น ทุเรียน น้ำพริก ปลาร้า ปลาหมึกแห้ง จัดเป็นเป็นสิ่งต้องห้ามที่นำขึ้นเครื่องไม่ได้เช่นกัน เพราะว่าอาหารสดเหล่านี้มีโอกาสเสียตอนขึ้นเครื่อง เลอะเทอะได้ง่าย และอาจส่งกลิ่นรบกวน แม้ว่าบางสายการบินอาจยังไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจน แต่ด้วยมารยาท ก็ไม่ควรพกพาขึ้นไป ในกรณีที่อยากจะนำอาหารขึ้นเครื่องไปด้วยจริง ๆ ต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างแน่นหนาแล้วโหลดใต้เครื่อง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎของสนามบินแต่ละแห่งด้วย ว่ามีข้อห้ามอาหารประเภทใดบ้าง

ในส่วนของของเหลว (เช่น น้ำ เจล น้ำหอม สบู่เหลว สเปรย์) จัดเป็นอีกสิ่งที่มีกฎเกณฑ์ข้อจำกัดในการนำขึ้นเครื่อง ดังนี้ 

∙ ของเหลวขึ้นเครื่อง ปริมาตรของเหลวห้ามเกิน 100 มล./ ชิ้น (ที่ไม่ใช่วัตถุอันตราย) ทั้งนี้ ขนาดของของเหลวจะยึดจากฉลากบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก เช่น ครีม ที่ฉลากติดไว้ว่า 120 มล. ถึงแม้ว่าจะใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้

∙ หากมีความจำเป็นต้องนำของเหลวติดตัวไปด้วย เช่น แชมพู สบู่เหลว ให้ใช้วิธีแบ่งใส่ขวดเล็ก ๆ หรือถุงใสพลาสติกที่ปิดสนิท ถุงขนาดสูงไม่เกิน 20cm × กว้างไม่เกิน 20cm (แบบไม่มีก้น) และมีปริมาตรไม่เกิน 100 ml/ ชิ้น 

เมื่อทุกชิ้นรวมกัน ต้องมีปริมาตรไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) 

∙ ของเหลว เจล สเปรย์ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องบรรจุไวในถุงพลาสติกที่ปิดผนึก ไม่มีร่องรอยการแกะ ฉีกขาด หรือการเปิดปากถุง และต้องแสดงหลักฐานว่าซื้อในวันที่เดินทาง 

สำหรับของเหลวขึ้นเครื่อง ที่ได้รับการอนุโลม สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีปริมาตรตามที่กำหนด แต่ต้องมีปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลาเดินทาง ได้แก่  

∙ ของเหลวประเภทยา ต้องมีใบรับรองแพทย์ ฉลาก หรือเอกสารกำกับยาที่ระบุชื่อผู้โดยสาร เว้นแต่เป็นยาสามัญประจำบ้านตามประกาศกระทรางสาธารณะสุข 

∙ อาหารที่ต้องพกพา ตามข้อกำหนดทางการแพทย์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนาการ 

∙ อาหารหรือนมสำหรับเด็กทารก ปริมาณตามที่จำเป็นระหว่างเที่ยวบิน

ในส่วนของ แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) เป็นของห้ามโหลดใต้เครื่อง ไม่สามารถนำแบตเตอรี่สำรองทุกชนิดใส่กระเป๋าที่นำไปเช็คอิน แต่สามารถพกพา Power Bank ขึ้นเครื่องบินโดยใส่กระเป๋าติดตัวได้ โดยเป็นแบตเตอรี่สำรองที่มีค่าความจุไฟฟ้า ตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

  • Power Bank ขึ้นเครื่อง มีความจุต่ำกว่า 20,000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้
  • Power Bank ขึ้นเครื่อง มีความจุระหว่าง 20,000 – 32,000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
  • Power Bank มีขนาดความจุมากกว่า 32,000 mAh ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกกรณี

การเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยไร้สิ่งของต้องห้ามเอาขึ้นเครื่องแล้ว อย่าลืมทำประกันเที่ยวต่างประเทศ กับชัวร์ครับไว้ด้วย เพื่อความอุ่นใจไร้กังวลได้รับการคุ้มครองกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะเที่ยวต่างประเทศ

สอบถาม