5 เหตุผล วีซ่าเชงเก้น ทำไมบังคับทำประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่คุณต้องมี หากคิดจะไปท่องเที่ยวประเทศยอดฮิตในแถบยุโรป อย่างสวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรีย ฮังการี เยอรมนี รวมถึงอีก 20 ประเทศในย่านนั้น คือ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ซึ่งการขอวีซ่าเชงเก้นนี้ จำเป็นต้องมีประกันท่องเที่ยวต่างประเทศในการยื่นขอวีซ่าด้วย และนี่คือ 5 เหตุผล ที่ชัวร์ครับนำมาฝาก สำหรับประเทศยุโรปวีซ่าเชงเก้น ทำไมถึงบังคับทำประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ 

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คือ

ใบอนุญาตเข้าประเทศ เพื่อการไปเยือนในระยะสั้นหรือชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน เฉพาะในประเทศกลุ่มสมาชิกเชงเก้นเท่านั้น วีซ่าเชงเก้นหนึ่งประเทศ จะให้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าทุกประเทศในเขตเชงเก้น แต่จะต้องทำการยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่เป็นจุดหมายหลัก หากคุณจะเดินทางไปยังประเทศเชงเก้นหลาย ๆ ประเทศ ให้ยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่คุณจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก 

ปัจจุบันประเทศที่อยู่ในข้อตกลงเชงเก้นนั้นมี 26 ประเทศ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับบลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมันนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้นมีหลายประเภท ทั้งวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน วีซ่าทรานซิท และวีซ่าอื่นๆ แต่ถ้าคุณจะไปท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเชงเก้น วีซ่าที่คุณต้องใช้คือ “วีซ่าพำนักระยะสั้น” (วีซ่าประเภท C) หรือที่เรียกกันว่าวีซ่าท่องเที่ยวนั่นเอง

5 เหตุผล ประเทศยุโรปวีซ่าเชงเก้น 

1. การเดินทางในต่างประเทศหลายๆ วัน ย่อมมีความเสี่ยง 

การท่องเที่ยวในประเทศในกลุ่มเชงเก้นส่วนใหญ่จะเป็นทริปยาว ๆ หรือทัวร์มากกว่า 1 ประเทศที่ใช้เวลาท่องเที่ยวหลายวัน ดังนั้น ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมากตามไปด้วย โดยความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นในระหว่างการท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้แก่ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย เที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้า กระเป๋าเดินทางเสียหาย ล่าช้า หรือสูญหาย ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งประกันท่องเที่ยวต่างประเทศจะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงเหล่านี้ให้คุณ และนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลว่า ประเทศยุโรปวีซ่าเชงเก้น ทำไมบังคับทำประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

2. ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นหลักประกันความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง

การมีประกันท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นเหมือนหลักประกันที่จะคอยรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่คุณท่องเที่ยวอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้น ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศจะเข้ามาช่วยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างเดินทาง ทำให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และไม่ต้องคอยกังวลเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น แม้บางกรณีอาจไม่ได้ช่วยชดเชยความเสียหายได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แน่นอน และนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลว่า ประเทศยุโรปวีซ่าเชงเก้น ทำไมบังคับทำประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ 

3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์ในประเทศแถบยุโรปมีราคาสูงมาก

ค่าครองชีพ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในประเทศแถบยุโรปมีราคาค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ๆ แต่หากมีประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งต้องมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 30,000 เหรียญขึ้นไป (หรือประมาณ 1,500,000 บาท) ทำให้ทั้งคุณและประเทศในกลุ่มเชงเก้นที่คุณไปเยือนมีหลักประกันว่าหากคุณเจ็บป่วยจะมีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นให้คุณ เรียกได้ว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในมูลค่าที่มากกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปหลายเท่าเลย และนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลว่า ประเทศยุโรปวีซ่าเชงเก้น ทำไมบังคับทำประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ 

4. มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประสานงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระหว่างเดินทาง 

แม้คุณจะท่องเที่ยวอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นที่มีความแตกต่างทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม กฎระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ แต่หากคุณมีประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ เมื่อประสบพบเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คุณสามารถติดต่อตัวแทนประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันที ซึ่งตัวแทนประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ จะคอยช่วยประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง รับรองว่าอุ่นใจไม่โดดเดี่ยว และนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลว่า ประเทศยุโรปวีซ่าเชงเก้น ทำไมบังคับทำประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ 

5. ประเทศในกลุ่มเชงเก้นต้องการความมั่นใจว่า นักท่องเที่ยวมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบตัวเอง 

ในทางกลับกัน ถ้าเราเป็นประเทศในกลุ่มเชงเก้น เราก็ต้องการความมั่นใจว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราจะมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง การบังคับให้นักท่องเที่ยวทำประกันท่องเที่ยวต่างประเทศก็เพื่อเป็นหลักประกันว่า เมื่อเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ขึ้นมา จะสามารถรับผิดชอบความเสียหายหรือความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ด้วยความคุ้มครองในวงเงินที่กำหนด ซึ่งเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผล และนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลว่า ประเทศยุโรปวีซ่าเชงเก้น ทำไมบังคับทำประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นต้องครอบคลุมวันที่อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้น และต้องมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 30,000 เหรียญ และความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตตามกรรมธรรม์ตั้งแต่ 30,000 เหรียญ (หรืออย่างละ 1,500,000 บาทขึ้นไป) ที่สำคัญต้องมาจากบริษัทประกันภัยที่สถานทูตให้การรับรองด้วย

สอบถาม