ประกันเดินทาง กระเป๋าหาย เจอเหตุการณ์แบบนี้เคลมได้ชัวร์

กระเป๋าเดินทางหาย นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สุดเฟลที่เหล่านักเดินทางไม่อยากประสบพบเจอ เพราะทำให้ทริปเที่ยวต่างประเทศสะดุด ทั้งเสียทรัพย์ เสียเวลา เสียความรู้สึก อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์นี้สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ หากเราทำประกันเดินทาง ซึ่งสามารถเคลมกระเป๋าเดินทางได้ ไม่ว่าจะเสียหาย หรือเกิดสูญหายระหว่างทาง แต่กรณีกระเป๋าหายแบบใดบ้างที่ประกันเดินทางคุ้มครอง ชัวร์ครับรวบรวมคำตอบให้แล้ว ประกันเดินทาง  กระเป๋าหาย เจอเหตุการณ์แบบนี้เคลมได้ชัวร์

กระเป๋าหาย เจอเหตุการณ์แบบนี้เคลมได้ชัวร์

ประกันเดินทางให้ความคุ้มต่อความสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวในกระเป๋าเดินทางรวมไปถึงกระเป๋าที่แขวนบ่าไว้ ซึ่งได้บรรจุทรัพย์สินส่วนตัวที่ใช้ในการเดินของผู้ทำประกัน ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัยจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. ความผิดพลาดของผู้ขนส่ง จากการเคลื่อนย้าย ขนย้ายกระเป๋าเดินทางนั้น

ในกรณีกระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องหาย (ไม่ว่าจะถูกขโมยระหว่างขนส่งหรือส่งกระเป๋าผิดสถานที่) สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือ การเรียกแค่สินไหมทดแทนจากสายการบิน เพราะถือว่ากระเป๋าเสียหายหรือสูญหายในขณะที่อยู่ในการดูแลของสายการบิน สายการบินต้องรับผิดชอบ หลังจากนั้นจึงมาเคลมประกันเดินทางต่อ 

2. การชิงทรัพย์ การปล้น การโจรกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่ใช้ความรุนแรง

กรณีนี้ไม่ถือว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกัน แต่เป็นการฉกฉวยกรรโชกเอาซึ่งหน้า ดังนั้น ข้าวของที่หายไป จะได้รับความคุ้มครองตามมูลค่าที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งนี้ จะนับรวมเฉพาะของที่อยู่ติดตัวในในช่วงเวลาที่ถูกชิงทรัพย์ ถูกปล้น หรือถูกโจรกรรมเท่านั้น จึงจะเข้าข่าย ที่สำคัญอย่าลืมแจ้งความเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมประกัน

3. การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะในห้องพักที่ถูกล็อกไว้อย่างดี

ไม่ว่าจะเป็นการบุกเข้ามาในห้องโรงแรม หรือบุกเข้ามาในรถ จะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะในห้องพักที่ถูกล็อกไว้อย่างดี ทั้งนี้ หากมีหลักฐานว่า การสูญหายนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความประมาทเลินเล่อของคุณเอง ประกันมีสิทธิ์ไม่จ่าย เช่น คุณไม่ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีของโรงแรม ไม่ล็อกประตู ไม่ปิดหน้าต่าง จนคนเข้ามาขโมยได้ หรือ คุณลืมของมีค่าไว้ในรถค้างคืน จนของหาย 

กระเป๋าหาย เจอเหตุการณ์แบบนี้อาจเคลมไม่ได้

แม้จะมีประกันเดินทาง แต่คุณอาจถูกปฏิเสธความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย หากกรณีกระเป๋าหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคุณเอง เพราะคุณละทิ้งกระเป๋าเดินทางไว้ในที่สาธารณะ โดยการละทิ้งกระเป๋าเดินทาง (Unattended Luggage) หมายถึง กระเป๋าเดินทางที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของคุณในช่วงเวลาที่กระเป๋านั้น หาย ถูกขโมย หรือเสียหาย กระเป๋านั้น ถูกขโมยโดยปราศจากการรู้เห็นของคุณ และคุณไม่มีทางป้องกันมันจากการถูกขโมยได้ 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่คุณละทิ้งกระเป๋าเดินทางและทำให้หากของหาย จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันเดินทาง เช่น

  • ทิ้งสัมภาระไว้ที่สถานีรถไฟ หรือป้ายรถเมล์ แล้วลืม กลับมาอีกทีของหาย
  • ทิ้งสัมภาระไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวขณะที่คุณเดินเล่นหรือกำลังถ่ายรูป และโดนขโมยของ
  • ฝากของไว้ที่คนแปลกหน้า และโดยขโมยไป 

ดังนั้น ควรดูแลทรัพย์สินของตนเองให้ดีด้วยเช่นกัน มิฉะนั้น แม้มีประกันเดินทาง แต่คุณก็อาจถูกปฏิเสธการขอเคลมประกันได้

ประกันเดินทางคุ้มครองกระเป๋าหายอย่างไร?

หากกระเป๋าเดินทางเกิดการสูญหาย ประกันเดินทางจะชดเชยความเสียหายโดยหาของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันมาทดแทนให้ หรือจ่ายเป็นเงินทดแทนมูลค่าตามความจริง สูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เมื่อกระเป๋าหาย ให้ผู้ทำประกันเดินทาง ผู้แทน หรือผู้รับประโยชน์ ดำเนินการส่งเอกสารเหล่านี้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้ประสบเหตุที่เกิดความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

2. หนังสือยืนยันความสูญเสียหรือความเสียหาย (Property Irregularity Report) ที่ออกให้โดยผู้ขนส่ง ผู้บริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความเสียหาย กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง

3. ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ

4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

5. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทประกันภัยร้องขอตามความจำเป็น

อย่างไรก็ตาม การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

ในการขอเคลมค่าสินไหมทดแทนแทนกรณีกระเป๋าหาย ที่เกิดจากสาเหตุเหล่านี้จะทำให้การขอเคลมถูกจากบริษัทประกันภัย ดังนั้น ก่อนขอเคลมประกันเดินทางควรศึกษาเงื่อนไขเหล่านี้ให้ดีก่อน

1. ในกรณีของประกันเดินทางต่างประเทศ บริษัทไม่จ่ายในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทย

2. บริษัทประกันภัยจะไม่ชดเชย ถ้าหากบริษัทขนส่งได้ทำการรับผิดชอบให้แก่ผู้ทำประกันมาแล้ว

3. ไม่ชดเชยหากทรัพย์สินนั้นโดนศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบินยึดไว้

4. ไม่ชดเชยต่อเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นสำหรับการเดินทาง เครื่องครัว เครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน

5. ไม่ชดเชยต่อของที่ระลึก หรือสิ่งต่าง ๆ ที่จำหน่ายหรือให้เป็นที่ระลึก

เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ประกันเดินทาง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับการชดเชยต่อความเสียหายหรือความสูญเสียในระหว่างการเดินทาง เช่นกรณีกระเป๋าหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แม้คุณจะระวังตัวเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม

สอบถาม